Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

BaudRate - właściwość obiektu PmaComm

Opis:
Szybkość komunikacyjna łącza szeregowego.
Składnia:
Long BaudRate
Wołanie:
n = oComm.BaudRate
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Prędkość transmisji" tego obiektu.
 
Standardowymi wartościami są: 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200, 128000, 256000 boud.

Można wprowadzić równieżinne wartości szybkości transmisji, jeżeli dany sprzęt komunikacyjny takie wspiera.

 
Wykorzystanie tej własności jest bardzo niestandardowe i jest zalecane tylko w przypadkach specjalnych.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oComm = pMe.Pm("/Comm");
var nBRate = oComm.BaudRate;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice