Promotic

BaudRate - właściwość obiektu PmaComm

Opis:
Szybkość komunikacyjna łącza szeregowego.
Składnia:
Long BaudRate
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Prędkość transmisji" tego obiektu.
 
Standardowymi wartościami są: 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200, 128000, 256000 boud.
Można wprowadzić równieżinne wartości szybkości transmisji, jeżeli dany sprzęt komunikacyjny takie wspiera.

Wykorzystanie tej właściwości jest bardzo niestandardowe i jest zalecane tylko w przypadkach specjalnych.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oComm = pMe.Pm("/Comm");
var nBRate = oComm.BaudRate;
© MICROSYS, spol. s r. o.