Update cookies preferences
Promotic

SetProtParam - metoda obiektu PmaComm

Opis:
Ustawia wartości w niektórych konfiguratorach karty "PmaComm > Parametry".
Składnia:
Boolean SetProtParam(String sParam, Variant Value)
Parametry:
sParam(String) Nazwa parametru.
"ProtType" - Wartość jest typu String.
Ten parametr można zastosować w driverze komunikacyjnym PmSNMP: Określa wersję SNMP oraz dodatkowe parametry tej wersji. Patrz Zmiany parametrów protokołu SNMP.
Value(Variant) Wartość parametru.
Wartość zwrotna:
true - przy powodzeniu
false - przy błędzie
Patrz również:
Przykład:
Zmieni parametry protokołu drivera komunikacyjnego PmSNMP:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oComm.SetProtParam("ProtType", "snmpVer:1;commRO:public;commRW:private;");   // Ustawia SNMP wersja 1
oComm.SetProtParam("ProtType", "snmpVer:3;usrName:user1;psw:auth1;privKey:priv1;");   // Ustawia SNMP wersja 3

Historia:
Pm8.03.15: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.