Update cookies preferences
Promotic

InfoLogAdd - metoda obiektu PmaComm

Opis:
Zapis tekstu do pozycji "/COMM/Driver/Log" w pozycji Debug INFO systemu.
Składnia:
Empty InfoLogAdd(Long nId, String sText)
Parametry:
nId(Long) Zawsze ustawić na 0.
sText(String) Zapisywany tekst do pozycji "/COMM/Driver/Log" w INFO systemie.
Patrz również:
Przykład:
Zapis tekstu w zdarzeniu PmaCommMsg.onEndOfTransfer:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.Parent.InfoLogAdd(0, "Msg=" + pMe.Name + " Error=" + pEvent.Error);

Historia:
Pm9.00.28: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.