Update cookies preferences
Promotic

Name - właściwość obiektu PmaObject

Opis:
Zwraca nazwę obiektu (bez ścieżki)
Składnia:
String Name
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Nazwę obiektu określa się w drzewie Pma obiektów podczas wytwarzania tego obiektu.
Można zmienić nazwę obiektu: kliknij prawym przyciskiem myszki na danym obiekcie w drzewie Pma obiektów, po czym zostanie otwarte menu kontekstowe a w nim wybierz pozycję "Zmień nazwę".
Nazwa ma znaczenie identyfikatora. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.

Dla Pmg obiekt istnieje w tym samym celu właściwość PmgObject.Name.
Patrz również:
- PmgObject.Name (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sName = oObject.Name;
© MICROSYS, spol. s r.o.