Promotic

RemoveEvent - metoda obiektu PmaObject

Opis:
Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu.
Składnia:
Empty RemoveEvent(Long sEventName, String sFuncId)
Parametry:
sEventName(Long) Nazwa zdarzenia
sFuncId(String) Identyfikator funkcji zdarzenia zarejestrowanej przy pomocy metody AddEvent.
Notatka:
Metoda ta działa tylko dla języka JavaScript.
Patrz również:
Przykład:
Wyrejestrowanie funkcji Test w zdarzeniu onTick obiektu PmaTimer
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.Pm("/Timer").RemoveEvent("onTick", pMe.GetPathName());

Historia:
Pm9.00.16: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.