Promotic

AddEvent - metoda obiektu PmaObject

Opis:
Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia.
Składnia:
Empty AddEvent(String sEventName, String sFuncId, Function Func)
Parametry:
sEventName(String) Nazwa zdarzenia Pma obiektu.
sFuncId(String) Identyfikator zarejestrowanej funkcji zdarzenia.
- umożliwia usunięcie funkcji przy pomocy metody RemoveEvent
- uniemożliwia ponowne zarejestrowanie tej samej funkcji
- może zawierać dowolne znaki (nie jest to nazwa systemowa)
- zalecane jest zastosowanie np. pełnej ścieżki do Pmg obiektu
Func(Function) Funkcja zdarzenia, która będzie wołana jeżeli zostanie wywołane określone zdarzenie.
ev: Narazie nie posiada żadnych właściwości.
Notatka:
Metoda ta działa tylko dla języka JavaScript.
Patrz również:
Przykład:
Zarejestrowanie funkcji Test do zdarzenia onTick obiektu PmaTimer
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

function Test(ev)
{
Pm.Debug("AddEvent onTick");
}

pMe.Pm("/Timer").AddEvent("onTick", pMe.GetPathName(), Test);

Historia:
Pm9.00.16: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.