Promotic

AddEvent - metoda obiektu PmgObject

Opis:
Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia.
Składnia:
Empty AddEvent(String sEventName, String sFuncId, Function Func)
Parametry:
sEventName(String) Nazwa zdarzenia Pmg obiektu.
sFuncId(String) Identyfikator zarejestrowanej funkcji zdarzenia.
- Umożliwia usunięcie funkcji przy pomocy metody RemoveEvent.
- Uniemożliwia ponowne zarejestrowanie tej samej funkcji.
- Może zawierać dowolne znaki (nie jest to nazwa systemowa).
- Nie może być pusty łańcuch.
- Jest zalecane zastosowanie np. pełnej ścieżki do Pmg obiektu.
Func(Function) Funkcja zdarzenia, która będzie wołana jeżeli zostanie wywołane określone zdarzenie.
ev: Narazie nie posiada żadnych właściwości.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Metoda ta działa tylko dla języka JavaScript.
Patrz również:
Przykład:
Zarejestrowanie funkcji Test do zdarzenia onButtonUp obiektu PmgButton
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

function Test(ev)
{
Pm.Debug("AddEvent onButtonUp");
}

pMe.Items("/Butt").AddEvent("onButtonUp", pMe.GetPathName(), Test);

Historia:
Pm9.00.16: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.