Promotic

Zmienne - karta obiektu PmgObject

Opis:
Lista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika. Maksymalna ilość zmiennych w liście wynosi 100.
Ta karta razem z jej konfiguratorami jest wspólna dla wszystkich Pmg obiektów.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Vars.
Jeżeli wykona się zapis do tej właściwości i jeżeli ta właściwość jest połączona przez powiązanie danych PP, AP, SP, OP lub GP, wtedy wartość ta zostanie przeniesiona również do źródła tego powiązania.
Konfiguratory:
Menu edytora zmiennych
Edytuj - Otworzy okno konfiguracyjne "Zmienna", w którym można edytować wybraną zmienną.
Nowa zmienna (pusta) - Otworzy okno konfiguracyjne "Zmienna", w którym można dodać nową zmienną. Wartości właściwości nowej zmiennej będą puste.
Nowa zmienna (kopia wybranej) - Otworzy okno konfiguracyjne "Zmienna", w którym można dodać nową zmienną. Wartości właściwości nowej zmiennej zostaną skopiowane z aktualnie wybranej zmiennej.
Więcej nowych zmiennych - Otworzy okno konfiguracyjne "Zmienna", w którym można dodać większą ilość nowych zmiennych.
Usuń - Usunie wybraną zmienną z listy.
Usuń wszystkie - Usunie wszystkie zmienne z listy.
Przesuń na początek - Przesunie wybraną zmienną na początek listy.
Przesuń na koniec - Przesunie wybraną zmienną na koniec listy.
Dodanie jednej lub większej ilości nowych zmiennych.
Nowa zmienna (pusta) - Otworzy okno konfiguracyjne "Zmienna", w którym można dodać nową zmienną. Wartości właściwości nowej zmiennej będą puste.
Nowa zmienna (kopia wybranej) - Otworzy okno konfiguracyjne "Zmienna", w którym można dodać nową zmienną. Wartości właściwości nowej zmiennej zostaną skopiowane z aktualnie wybranej zmiennej.
Więcej nowych zmiennych - Otworzy okno konfiguracyjne "Zmienna", w którym można dodać większą ilość nowych zmiennych.
Otworzy okno konfiguracyjne "Zmienna", w którym można edytować wybraną zmienną.
Usunięcie wybranej zmiennej lub wszystkich zmiennych.
Usuń - Usunie wybraną zmienną z listy.
Usuń wszystkie - Usunie wszystkie zmienne z listy.
Przesunie wybraną zmienną w liście w górę.
Przesunie wybraną zmienną w liście w dół.
Otworzy okno do wyszukiwania tekstu.
© MICROSYS, spol. s r.o.