Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Zmienne - zakładka obiektu PmgObject

Opis:
Lista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika.

Ta zakładka razem z jej konfiguratorami jest wspólna dla wszystkich Pmg obiektów.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Vars.

Jeżeli wykona się zapis do tej właściwości i jeżeli ta właściwość jest połączona przez powiązanie danych PP, AP, SP, OP lub GP, wtedy zapisywana wartość zostanie przeniesiona również do źródła tego powiązania.

Pozycje konfiguracji:
DodajDoda nową zmienną na koniec listy. Po naciśnięciu przycisku zostanie wywołane okno do wyboru typu zmiennej, po czym następuje okno edycji zmiennej:
Nazwa - Nazwa (Identyfikator) zmiennej (bez znaków diakrytycznych, bez spacji, jako pierwszy znak musi być litera).
Wartość - (według typu zmiennej) Wartość zmiennej lub powiązanie danych.
UsuńUsunięcie zaznaczonej zmiennej z listy.
EdytujEdycja zaznaczonej zmiennej. Wywoła takie same okno jak w przypadku czynności "Dodaj".
W góręPrzesunięcie zaznaczonej zmiennej w kolejności wszytkich zmiennych o jedną pozycję do góry.
W dółPrzesunięcie zaznaczonej zmiennej w kolejności wszytkich zmiennych o jedną pozycję w dół.
Przyciski po prawej stronie okna konfiguracji każdego Pmg obiektu:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice