Promotic

GetVarCount - metoda obiektu PmgObject

Opis:
Zwraca ilość zagnieżdżoych Pmg obiektu.
Składnia:
Long GetVarCount()
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgObject.Vars (metoda)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var iVar, oVar;
var oRoot = pMe.Root;
var nCount = oRoot.GetVarCount();
for (iVar = 0; iVar < nCount; iVar++)
{
oVar = oRoot.Vars(iItem);
Pm.Debug(oVar.Name + ": " oVar.Value);
}

Historia:
Pm9.00.25: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.