Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetChildByIndex - metoda obiektu PmgObject

Opis:
Zwraca zagnieżdżony Pmg obiekt określony przez jego kolejność.
Składnia:
Object GetChildByIndex(Long nIndex)
Wołanie:
o = oItem.GetChildByIndex(nIndex)
Parametry:
nIndex(Long) Kolejność (indeks) Pmg obiektu agnieżdżonego (indeksowane od 0).
Notatka:
Jest stosowany przede wszystkim do grupowych zmian Pmg obiektów zagnieżdżonych określonego typu. Dla Pma obiekty istnieje do tego samego celu metoda GetOwnedByIndex.
 
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:

Historia:
Pm7.04.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice