Promotic

GetChildByIndex - metoda obiektu PmgObject

Opis:
Zwraca zagnieżdżony Pmg obiekt określony przez jego kolejność.
Składnia:
Object GetChildByIndex(Long nIndex)
Parametry:
nIndex(Long) Kolejność (indeks) Pmg obiektu agnieżdżonego (indeksowane od 0).
Notatka:
Służy przede wszystkim do grupowych zmian Pmg obiektów zagnieżdżonych określonego typu.
Dla Pma obiekt istnieje w tym samym celu metoda GetOwnedByIndex.

Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var i, oObject;
var oRoot = pMe.Root;
var nChildCount = oRoot.GetChildCount();
for (i = 0; i < nChildCount; i++)
{
oObject = oRoot.GetChildByIndex(i);
Pm.Debug(oObject.Name);
}
© MICROSYS, spol. s r. o.