Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

IniY - właściwość obiektu PmgObject

Opis:
Pozycja początkowa Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do obiektu nadrzędnego.
Składnia:
Long IniY
Wołanie:
n = oItem.IniY
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Y" tego obiektu.

Początkowa pozycja oznacza pozycję/rozmiar, w której został obiekt narysowany w edytorze grafiki. Chodzi o wartość statyczną w konfiguratorach bez względu na ewentualne powiązanie danych (nie chodzi o pierwszą ocenę powiązania danych).

X=0, Y=0 oznacza lewy górny róg nadrzędnego Pmg obiektu.

 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgObject.IniX (właściwość)
- PmgObject.IniDy (właściwość)
- PmgObject.Y (właściwość)
- PmgObject.ScreenY (właściwość)

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice