Promotic

IniY - właściwość obiektu PmgObject

Opis:
Pozycja początkowa Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do obiektu nadrzędnego.
Składnia:
Long IniY
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Y" tego obiektu.
 
Początkowa pozycja oznacza pozycję/rozmiar, w której został obiekt narysowany w edytorze grafiki. Chodzi o wartość statyczną w konfiguratorach bez względu na ewentualne powiązanie danych (nie chodzi o pierwszą obliczenie powiązania danych).
X=0, Y=0 oznacza lewy górny róg nadrzędnego Pmg obiektu.

Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgObject.IniX (właściwość)
- PmgObject.IniDy (właściwość)
- PmgObject.Y (właściwość)
- PmgObject.ScreenY (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nIniY = oObject.IniY;

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.