Promotic

Grafika - karta obiektu PmaPanel

Opis:
Ta karta jest przeznaczona do edycji grafiki panela.
Konfiguratory:
Notatka:
Edytor grafiki jest przeznaczony do wytwarzania paneli graficznych aplikacji dla obiektu PmaPanel - przy pomocy dowolnej ilości Pmg obiektów, które projektant wytworzy według swego wyobrażenia w oknie "Konfiguracje wstępne Pmg obiektów".
W tych obiektach można wprowadzić ich statyczne właściwości, ewentualnie właściwości te połączyć powiązaniem danych oraz w ten sposób ożywić wytwarzaną aplikację Połączyć powiązaniem danych można wszystkie ważne właściwości Pmg obiektów: kolor, pozycja, wielkość, wartość oraz wiele innych.

Edytor grafiki posiada wiele funkcji, które umożliwiają szybkie a równocześnie badzo ogólne tworzenie aplikacji. Na przykład:
- Możliwość wytwarzania wzorów graficznych oraz ich instancji (Pmg obiekty PmgPrototype oraz PmgInstance)
- Wsparcie wytwarzania własnych złożonych Pmg obiektów.
- Import/eksport do XML (do formy tekstowej).

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.