Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmgInstance (Instancja)

Opis:
Obiekt ten przedstawia instancję (egzemplarz, wcielenie) obiektu PmgPrototype (szablon). Przy otwarciu panelu zostanie do niego automatycznie skopiowana zawartość prototypu. Funkcjonowanie konceptu prototypu i instancji (włącznie z parametrami) jest dokładnie opisane w opisie PmgPrototype.
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmgObject.
Właściwości i metody:

nie ma

Karty konfiguracyjne:
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
Instance Właściwości instancji.
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiInstance -> PmgInstance
Pm8.03.24: Konfiguratory "Obiekt ZAKAZANY w trybie runtime itd. przesunięto z prototypu do instancji. Teraz można zakazać każdą instancję z osobna.
Pm8.03.11: Korekta obliczania makro wyrażenia $.par w Pmg obiektach PmgInstance oraz PmgPrototype.
Pm8.02.09: Usunięty błąd: Nie było możliwe przeprowadzić kompilacji jeżeli obiekt PmgInstance znajdował się w następnym objekcie PmgInstance.
Pm8.02.08: Usunięty błąd: W edytorze paneli została błędnie narysowana jego pozycja. jeżeli obiekt został wżłobiony do innego obiektu.
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice