Promotic

Obiekt PmgInstance (Instancja)

Opis:
Obiekt ten przedstawia instancję (egzemplarz, wcielenie) obiektu PmgPrototype (szablon). Przy otwarciu panela zostanie do niego automatycznie skopiowana zawartość prototypu. Funkcjonowanie konceptu prototypu i instancji (włącznie z parametrami) jest dokładnie opisane w opisie PmgPrototype.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmgObject.
Właściwości i metody:

nie ma

Zdarzenia:

nie ma

Karty konfiguracyjne:
ZmienneLista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
InstanceWłaściwości instancji.
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiInstance -> PmgInstance
Pm8.03.24: Konfiguratory "Obiekt ZAKAZANY w runtime itd. przesunięto z prototypu do instancji. Teraz można zakazać każdą instancję z osobna.
Pm8.03.11: Korekta obliczania makro wyrażenia $.par w Pmg obiektach PmgInstance oraz PmgPrototype.
Pm8.02.09: Usunięty błąd: Nie było możliwe przeprowadzić kompilacji jeżeli obiekt PmgInstance znajdował się w następnym objekcie PmgInstance.
Pm8.02.08: Usunięty błąd: W edytorze panela została błędnie narysowana jego pozycja. jeżeli obiekt został wżłobiony do innego obiektu.
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.