Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmgLine (Linia pozioma, pionowa)

Opis:
Obiekt ten jest przeznaczony do kreślania linii prostych. Do wytworzenia linii łamanej jest konieczne jej złożenie z kilku obiektów typu linia (włączona siatka zapewni, żeby w punktach załamania poszczególne linie nawiązywały jedna na drugą). Jeżeli jest konieczne wytworzenie linii łamanej w kształcia zamkniętego prostokąta (kwadratu), wtedy można zastosować obiekt typu PmgRectangle ustawiony bez wypełnienia. W przypadku bardziej złożonych kształtów patrz obiekt PmgCanvas.
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmgObject.
Właściwości i metody:
Direction Kierunek kreślenia linii
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego Pmg obiektu w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metody projektanta Pmg obiektu
Line Właściwości linii.

Historia:
Pm8.03.09: Brak możliwości poruszania obiektem, jeżeli był ustawiony pionowo lub poziomo.
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiLine -> PmgLine
Pm8.03.21: w Web panelach usprawniony Wzór (linia kreskowa, kropkowa itd.).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice