Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmgVideo (Odtwarzacz video)

Opis:
Patrz: PmgVideo - Szczegółowy opis obiektu
 
Obiekt służy do odtwarzania plików multimedialnych (*.avi,*.mpg,*.wmv,divx,...). Odtwarzanie przebiega razem z dźwiękiem dla wszystkich plików multimedialnych, dla których jest zainstalowany odpowiedni dekoder video (dekodery nie są instalowane przez system PROMOTIC).
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmgObject.
Właściwości i metody:
Play Odtworzy animację
Seek Wyświetli jeden kadr animacji
Sound Włączy odtwarzanie dźwięku
Stop Zatrzyma odtwarzaną animację
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego Pmg obiektu w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metody projektanta Pmg obiektu
Video Właściwości videa.

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiWAnimate -> PmgVideo
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice