Update cookies preferences
Promotic

Video - karta obiektu PmgVideo

Opis:
Właściwości videa.
Konfiguratory:
PlikŚcieżka do pliku video (*.avi,*.mpg,...), który będzie odtwarzany przez ten obiekt.
Jest zalecane zawsze stosować ścieżkę z #pmres: lub #appres:.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
Typ odtwarzaniaTyp odtwarzania pliku multimedialnego.
Proste - Odtwarzanie przy pomocy prostego odtwarzacza SO Windows. Ograniczenia tego typu odtwarzania są opisane w opisie obiektu PmgVideo.
Ten konfigurator nie działa w Web panelach.
Multimedialne - Odtwarzanie przy pomocy funkcji multimedialnych. Jeżeli pliki video są skompresowane, wtedy do ich odtwarzania jest konieczne posiadanie zainstalowanego odpowiedniego dekodera. Ograniczenia tego typu odtwarzania są opisane w opisie obiektu PmgVideo.
Kierunek odtwarzaniaOkreśla, czy odtwarzać wideo po otwarciu panela i w jaki sposób
-1 = Powtarzaj w tył - Po otwarciu panela plik wideo jest powtórnie odtwarzany od końca na początek. Dla niektórych plików wideo (skompresowanych) opcja ta nie jest możliwa, ponieważ nie wspiera jej odpowiedni dekoder. Opcja ta jest możliwa tylko jeżeli "Typ odtwarzania = Proste".
Ten konfigurator nie działa w Web panelach.
0 = Nie wyświetlaj - Po otwarciu panela wideo nie jest odtwarzane.
1 = Powtarzaj naprzód - Po otwarciu panela plik wideo jest powtórnie odtwarzany od początku do końca.
Kolor tłaUstawienie koloru tła obiektu (wyborem z palety kolorów). Kolor tła będzie wyświetlany tylko jeżeli umożliwia to sama animacja.
Ten konfigurator nie działa w Web panelach.
ObwódkaTyp obwódki obiektu:
Żadna - Żadna obwódka
Linia prosta - Prosta obwódka obiektu
Statyczna - Prosta 3D obwódka obiektu
3D - Trójwymiarowa obwódka obiektu
Modalna - Modalna obwódka obiektu
Atrybuty videoOgólne informacje dotyczące pliku video (*.avi,*.mpg,...).
- szerokość oraz wysokość wyświetlenia animacji
- długość animacji (w ilościach obrazków oraz w sekundach)
- informacja o ścieżkach audio i video

Jeżeli wyświetlenie pliku przy pomocy tego obiektu nie jest możliwe, wtedy w tym miejscu przybywa tekst NIEODTWARZALNE.
© MICROSYS, spol. s r.o.