Promotic

Stop - metoda obiektu PmgVideo

Opis:
Zatrzyma odtwarzaną sekcję animacji.
Składnia:
Empty Stop()
Notatka:
Patrz Przykład1 metody Play.
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oAnimate = pMe.Items("/WAnimate");
oAnimate.Stop();
© MICROSYS, spol. s r.o.