Promotic

Play - metoda obiektu PmgVideo

Opis:
Odtworzy plik multimedialny według określonych parametrów.
Składnia:
Empty Play([String sParams])
Parametry:
sParams[opcjonalne] (String) Lista parametrów tekstowych określających sposób odtworzenia. Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "from:0;to:-1;sound:yes;".
"from:xxx;" (opcjonalne) - Określa, od której pozycji (numeru kadru) animacja będzie odtwarzana.
0 (domyślnie) - Pierwszy kadr odtwarzanej sekwencji animacji
-1 - Ostatni kadr odtwarzanej sekwencji animacji. Ma to sens jeżeli jest ustawione reverse:yes, tzn. odtwarzanie przebiega od ostatniego kadru wstecz.
1,2,3.. - Wartość liczbowa określająca numer kadru.
"to:xxx;" (opcjonalne) - Określa, do której pozycji (numeru kadru) animacja będzie odtwarzana.
0 - Pierwszy kadr odtwarzanej sekwencji animacji. Ma to sens jeżeli jest ustawione reverse:yes, tzn. odtwarzanie przebiega od ostatniego kadru wstecz na początek.
-1 (domyślnie) - Ostatni kadr odtwarzanej sekwencji animacji.
1,2,3.. - Wartość liczbowa określająca numer kadru.
"loop:xxx;" (opcjonalne) - Określa, czy plik będzie odtwarzany powtórnie.
-1 (domyślnie) - plik będzie odtwarzany powtórnie bez ograniczenia czasu.
1,2,3.. - Wartość liczbowa określająca ilość odtworzeń. Opcje 2,3,... są wspierane tylko jeżeli konfigurator "Typ odtwarzania" jest ustawiony na Proste.
"reverse:xxx;" (opcjonalne) - Określa, czy plik będzie odtwarzany wstecz, tzn. od końca na początek.
yes - Plik będzie odtwarzany wstecz, tzn. od końca na początek. Pierwszy i ostatni kadr jest wtedy określony w parametrach from,to.
Opcja jest wspierana tylko jeżeli konfigurator "Typ odtwarzania" jest ustawiony na Multimedialne.
Dla niektórych typów plików (kodowanych za pomocą koderami) opcja nie musi funkcjonować.
no (domyślnie) - Plik jest odtwarzany od początku do końca. Pierwszy i ostatni kadr jest wtedy określony w parametrach from,to.
"sound:xxx;" (opcjonalne) - Określa, czy plik będzie odtwarzany z dźwiękiem, jeżeli zawiera ścieżkę dźwiękową.
yes (domyślnie) - Plik będzie odtwarzany z dźwiękiem.
Opcja jest wspierana jeżeli konfigurator "Typ odtwarzania" jest ustawiony na Multimedialne.
no - Plik jest odtwarzany bez dźwięku.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach. Dla Webu nie działa jednak specyfikacja precyzująca przy pomocy parametru sParams.
Patrz również:
- PmgVideo.Stop (metoda)
Przykład1:
Następujący przykład albo uruchomi odtwarzanie animacji w nieograniczonej pętli, albo zatrzyma uruchomioną animację.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var bPlay;
var oAnimate = pMe.Items("/WAnimate");
// ... Setting bPlay variable
if (bPlay)
{
oAnimate.Play();
}
else
{
oAnimate.Stop();
}
Przykład2:
Przykład usurhomi odtwarzanie animacji od 10. do 30. kadru z dźwiękiem. Plik jest odtworzony tylko raz. Dźwięk jest odtworzony tylko jeżeli konfigurator "Typ odtwarzania" jest ustawiony na Multimedialne.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oAnimate.Play("from:9;to:29;loop:1;");
Przykład3:
Przykład uruchomi odtwarzanie animacji od 10. kadru do końca bez dźwięku. Plik jest odtworzony pięciokrotnie (konfigurator "Typ odtwarzania" musi być ustawiony na Proste).
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oAnimate.Play("from:9;to:-1;loop:5;sound:no;");
Przykład4:
Przykład uruchomi odtwarzanie animacji wstecz od końca do 10. kadru. Animacja jest odtwarzana powtórnie.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oAnimate.Play("from:-1;to:9;loop:-1;reverse:yes;");
© MICROSYS, spol. s r.o.