Update cookies preferences
Promotic

Play - metoda objektu PmgVideo

Popis:
Přehraje multimediální soubor podle zadaných parametrů.
Syntaxe:
Empty Play([String sParams])
Parametry:
sParams[nepovinné] (String) Seznam textových parametrů určujících způsob přehrání. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "from:0;to:-1;sound:yes;".
"from:xxx;" (nepovinné) - Určuje, od které pozice (čísla snímku) bude animace přehrávána.
0 (přednastaveno) - První snímek přehrávané sekvence animace
-1 - Poslední obrázek přehrávané sekvence animace. Má smysl pokud je nastaveno reverse:yes, tzn. přehrává se od posledního snímku zpět.
1,2,3.. - Číselná hodnota určující číslo snímku.
"to:xxx;" (nepovinné) - Určuje, do které pozice (čísla snímku) bude animace přehrávána.
0 - První snímek přehrávané sekvence animace. Má smysl pokud je nastaveno reverse:yes, tzn. přehrává se od nějakého snímku zpět na začátek.
-1 (přednastaveno) - Poslední snímek přehrávané sekvence animace.
1,2,3.. - Číselná hodnota určující číslo snímku.
"loop:xxx;" (nepovinné) - Určuje, zda soubor bude přehráván opakovaně.
-1 (přednastaveno) - soubor bude přehráván opakovaně nekonečně dlouho.
1,2,3.. - Číselná hodnota určující počet přehrání. Volby 2,3,... jsou podporovány pouze pokud konfigurátor "Typ přehrávání" je nastaven na Jednoduché.
"reverse:xxx;" (nepovinné) - Určuje, zda soubor bude přehráván zpětně, tzn. od konce na začátek.
yes - Soubor bude přehráván zpětně, tzn. od konce na začátek. První a poslední snímek je přitom určen parametry from,to.
Volba je podporována pouze pokud konfigurátor "Typ přehrávání" je nastaven na Multimediální.
U některých typů souborů (kódovaných kodéry) volba nemusí být funkční.
no (přednastaveno) - Soubor je přehráván od začátku do konce. První a poslední snímek je přitom určen parametry from,to.
"sound:xxx;" (nepovinné) - Určuje, zda soubor bude přehráván i se zvukem, pokud v sobě obsahuje zvukovou stopu.
yes (přednastaveno) - Soubor bude přehráván i se zvukem.
Volba je podporována pokud konfigurátor "Typ přehrávání" je nastaven na Multimediální.
no - Soubor je přehráván bez zvuku.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech. Pro Web však není funkční upřesňující specifikace pomocí parametru sParams.
Viz také:
- PmgVideo.Stop (metoda)
Příklad1:
Následující příklad buď spustí nekonečné opakované přehrávání animace, nebo zastaví přehrávanou animaci.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var bPlay;
var oAnimate = pMe.Items("/WAnimate");
// ... Setting bPlay variable
if (bPlay)
{
oAnimate.Play();
}
else
{
oAnimate.Stop();
}
Příklad2:
Příklad spustí přehrávání animace od 10. do 30. snímku se zvukem. Soubor je přehrán pouze jednou. Zvuk je přehrán pouze pokud konfigurátor "Typ přehrávání" je nastaven na Multimediální.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oAnimate.Play("from:9;to:29;loop:1;");
Příklad3:
Příklad spustí přehrávání animace od 10. snímku do konce bez zvuku. Soubor je přehrán pětkrát (konfigurátor "Typ přehrávání" musí být nastaven na Jednoduché).
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oAnimate.Play("from:9;to:-1;loop:5;sound:no;");
Příklad4:
Příklad spustí přehrávání animace v opačném směru od konce do 10. snímku. Soubor je přehrán opakovaně.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oAnimate.Play("from:-1;to:9;loop:-1;reverse:yes;");
© MICROSYS, spol. s r.o.