Promotic

Video - karta objektu PmgVideo

Popis:
Vlastnosti videa.
Konfigurátory:
SouborCesta k video souboru (*.avi,*.mpg,...), který bude tímto objektem přehráván.
Je doporučeno vždy použít cestu s #pmres: nebo #appres:.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).
Typ přehráváníTyp přehrávání multimediálního souboru.
Jednoduché - Přehrávání pomocí jednoduchého přehrávače OS Windows. Omezení tohoto typu přehrávání jsou popsána v popise objektu PmgVideo.
Tento konfigurátor není funkční ve Web obrazech.
Multimediální - Přehrávání pomocí multimediálních funkcí. Pokud jsou video soubory komprimovány, pak pro přehrávání je nutno mít instalován odpovídající dekodér. Omezení tohoto typu přehrávání jsou popsána v popise objektu PmgVideo.
Směr přehráváníUrčuje, zda video přehrávat po otevření obrazu a jak přehrávat
-1 = Opakovaně dozadu - Po otevření obrazu se video přehrává opakovaně od konce na začátek. U některých video souborů (komprimovaných) tato volba není možná, protože ji nepodporuje příslušný dekodér. Tato volba je možná pouze pokud "Typ přehrávání = Jednoduché".
Tento konfigurátor není funkční ve Web obrazech.
0 = Nepřehrávát - Po otevření obrazu se video nepřehrává.
1 = Opakovaně vpřed - Po otevření obrazu se video přehrává opakovaně od začátku do konce.
Barva pozadíNastavení barvy pozadí objektu (výběrem z palety barev). Barva pozadí se bude zobrazovat pouze pokud umožňuje-li to samotná animace.
Tento konfigurátor není funkční ve Web obrazech.
OkrajTyp okraje objektu:
Žádný - Žádný okraj
Jednoduchá čára - Jednoduchý okraj objektu
Statický - Jednoduchý 3D okraj objektu
3D - Třírozměrný okraj objektu
Modální - Modální okraj objektu
Atributy videaObecné informace týkající se souboru s videem (*.avi,*.mpg,...).
- šířka a výška zobrazení animace
- délka animace (v počtech obrázků a v sekundách)
- informace o audio a videostopách

Pokud soubor nelze tímto objektem přehrát, pak se objeví text NEZOBRAZITELNÉ.
© MICROSYS, spol. s r.o.