Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmgVideo (Video přehrávač)

Popis:
Viz: PmgVideo - Podrobný popis objektu
 
Objekt slouží pro přehrávání multimediálních souborů (*.avi,*.mpg,*.wmv,divx,...). Přehrávají se i se zvukem všechny multimediální soubory, pro které je nainstalován příslušný video dekodér (instalaci dekodérů neprovádí systém PROMOTIC).
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmgObject.
Vlastnosti a metody:
Play Přehraje animaci
Seek Zobrazí jeden obrázek animace
Sound Povolí přehrávání zvuku
Stop Zastaví přehrávanou animaci
Události:
onFocusIn Vyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOut Vyvolá se pokud objekt ztratí fokus
onModeChange Vyvolá se při změně módu Pmg objektu
onRefresh Vyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onStart Vyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otvírání obrazu
onStop Vyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného Pmg objektu v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definice metody projektanta Pmg objektu
Video Vlastnosti videa.

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiWAnimate -> PmgVideo
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice