Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmgFrame

Popis:
V objektu lze zobrazit prohlížeč kteréhokoliv Pma objektu (např. PmaPanel, PmaReport, PmaAlarmGroup, PmaWorkspace). Pokud velikost vkládaného prohlížeče je větší než velikost objektu, pak objekt zachová svojí velikost a doplní se scrollbary (posuvné lišty), umožňující zpřístupnit celý prohlížeč v objektu. Která prohlížeč bude zobrazena tímto Pmg objektem, je určeno vlastností Src.

Vložená prohlížeč se chová jako skutečný Pmg objekt a nelze ji samostaně otevřít, zavřít nebo přesouvat interaktivně pomocí myši, ale pouze změnou hodnot vlastností Pmg objektu (ve skriptu, vazbou).

Tento objekt tedy umožňuje rozdělení obrazu (pracovní plochy) na jednotlivé části, tvořené jednotlivými objekty PmgFrame, jejichž obsah může být proměnlivý. Lze tedy například vytvořit obraz, rozdělený verikálně na dvě stejně veliké části (dva objekty PmgFrame) a v každé polovině zobrazit jiný prohlížeč (např. určité agregáty). To, který agregát je právě zobrazen v které polovině, se dá dynamicky měnit (ve skriptu).

Upozornění: U většiny Promotic objektů nelze mít v runtime módu prohlížeč otevřený současně vícekrát. Prohlížeč může být otevřen jenom v jediné instanci současně.

Tento objekt je Okenní Pmg objekt.

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmgObject.
Vlastnosti a metody:
OpenView Otevře prohlížeč jiného objektu v tomto objektu PmgFrame (zastaralé)
Src Cesta k prohlížeči Promotic objektu
Události:
onFocusIn Vyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOut Vyvolá se pokud objekt ztratí fokus
onModeChange Vyvolá se při změně módu Pmg objektu
onRefresh Vyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onStart Vyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otvírání obrazu
onStop Vyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného Pmg objektu v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definice metody projektanta Pmg objektu
Frame Vlastnosti objektu PmgFrame.

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiWFrame -> PmgFrame
Pm8.02.00: V objektu PmgFrame je nová metoda OpenView která umožňuje otevřít prohlížeč s parametrem.
Pm8.00.02: V objektu PmaWorkspace lze nyní otevřít i jiný objekt PmaWorkspace, viz Otevření prohlížeče.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice