Promotic

Objekt PmgFrame (Rám pro jiné prohlížeče)

Popis:
V tomto objektu lze zobrazit prohlížeč kteréhokoliv Pma objektu (např. PmaPanel, PmaReport, PmaAlarmGroup, PmaWorkspace).

Pokud velikost vkládaného prohlížeče je větší než velikost objektu, pak objekt zachová svojí velikost a doplní se scrollbary (posuvné lišty), umožňující zpřístupnit celý prohlížeč v objektu. Která prohlížeč bude zobrazena tímto Pmg objektem, je určeno vlastností Src.
Vložená prohlížeč se chová jako skutečný Pmg objekt a nelze ji samostaně otevřít, zavřít nebo přesouvat interaktivně pomocí myši, ale pouze změnou hodnot vlastností Pmg objektu (ve skriptu, vazbou).
Tento objekt tedy umožňuje rozdělení obrazu (pracovní plochy) na jednotlivé části, tvořené jednotlivými objekty PmgFrame, jejichž obsah může být proměnlivý. Lze tedy například vytvořit obraz, rozdělený verikálně na dvě stejně veliké části (dva objekty PmgFrame) a v každé polovině zobrazit jiný prohlížeč (např. určité agregáty). To, který agregát je právě zobrazen v které polovině, se dá dynamicky měnit (ve skriptu).
 
Upozornění: U většiny Promotic objektů nelze mít v runtime prohlížeč otevřený současně vícekrát. Prohlížeč může být otevřen jenom v jediné instanci současně.
Tento objekt je Okenní Pmg objekt.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmgObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
OpenView()Otevře prohlížeč jiného objektu v tomto objektu PmgFrame (zastaralé)
SrcCesta k prohlížeči Promotic objektu
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmgObject:
AddEvent()Zaregistruje funkci do zadané události
Blink()Spustí/zastaví blikání Pmg objektu
DxŠířka Pmg objektu
DyVýška Pmg objektu
EnabledPovolení/zákaz ovládání, tzn. uživatelských vstupů na objekt
FocusZjistí/nastaví fokus Pmg objektu
GetChildByIndex()Vrací vnořený Pmg objekt určený pořadím
GetChildCount()Vrací počet vnořených Pmg objektů
GetPathName()Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetItemInfo()Vrací speciální informace o Pmg objektu
GetPar()Čtení hodnoty parametru Pmg objektu (nebo jeho rodičů)
IniDxPočáteční šířka Pmg objektu
IniDyPočáteční výška Pmg objektu
IniXPočáteční pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému objektu
IniYPočáteční pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému objektu
Items()Vrací referenci na Pmg objekt
MethodsPřístup k metodám projektanta tohoto objektu
MouseOnIdentifikace, zda kurzor myši se nachází nad Pmg objektem
NameNázev Pmg objektu
ParentVrací referenci na nadřazený Pmg objekt
Pm()Vrací Pma objekt (zastaralé)
PmPanelVrací referenci na objekt PmaPanel, ve kterém je Pmg objekt umístěn
Refresh()Překreslení Pmg objektu
RemoveEvent()Odregistruje funkci v zadané události
RootVrací referenci na kořenový objekt PmgRoot
ShowMenu()Otevře lokální menu Pmg objektu
ScreenXPozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k obrazovce počítače
ScreenYPozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k obrazovce počítače
ToolTipTooltip (text) rychlé nápovědy Pmg objektu
Vars()Vrací proměnnou Pmg objektu
ViewXPozice X levého horního rohu Pmg objektu relativní k objektu PmgRoot
ViewYPozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativní k objektu PmgRoot
VisibleNastaví viditelnost/neviditelnost Pmg objektu
XPozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému Pmg objektu
YPozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému Pmg objektu
Události zděděné z objektu PmgObject:
onStartVyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otevírání obrazu
onStopVyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
onRefreshVyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onModeChangeVyvolá se při změně módu Pmg objektu
onFocusInVyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOutVyvolá se pokud objekt ztratí fokus
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
PoziceNastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
ProměnnéSeznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
UdálostiDefinice algoritmů pro události objektu
MetodyDefinice metody projektanta Pmg objektu
FrameVlastnosti objektu PmgFrame.

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiWFrame -> PmgFrame
Pm8.02.00: V objektu PmgFrame je nová metoda OpenView která umožňuje otevřít prohlížeč s parametrem.
Pm8.00.02: V objektu PmaWorkspace lze nyní otevřít i jiný objekt PmaWorkspace.
© MICROSYS, spol. s r.o.