Promotic

Objekt PmgRasterImage (Rastrový obrázek)

Popis:
Objekt slouží pro zobrazení obrázků s rastrovou (PNG, JPG, GIF, TIF, BMP ...) a vektorovou (SVG, WMF) grafikou.
Vektorová SVG grafika je do objektu vykreslena vektorově, ale pak dále se s ní už pracuje stejně jako s grafikou rastrovou. Výhodou vektorové grafiky je, že při zvětšování/zmenšování původního obrázku nedochází k deformacím a obrázek je stále "hezký". Proto všechny obrázky dodávané se systémem PROMOTIC jsou v SVG formátu.
Pro projektanta, který si vytváří své vlastní obrázky přímo na míru je však jednodušší vytvářet obrázky například ve formátu PNG nebo JPG.

Objekt PmgRasterImage umožňuje:
- otáčení (viz konfigurátor "Obrátit")
- nabarvení barvou (viz konfigurátor "Barva světla")
- průsvitnost celého obrázku (viz konfigurátor "Povolit průsvitnost")
- zobrazení výřezu obrázku (viz konfigurátor "Povolit výřez")


Pmg objekt neobsahuje samotná data ze souboru, je pouze odkazem na tento soubor. Projektant musí zajistit, aby příslušný soubor byl aplikaci stále přístupný - správně zadaným názvem souboru a nastavením cesty k souboru. Je doporučeno aby byly používány pouze soubory na cestách #pmres: nebo #appres:.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmgObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
ColorBgBarva pozadí
ColorItemBarva světla
RotationOtočení a převrácení obrázku
SrcNázev souboru s cestou k souboru s obrázkem
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmgObject:
AddEvent()Zaregistruje funkci do zadané události
Blink()Spustí/zastaví blikání Pmg objektu
DxŠířka Pmg objektu
DyVýška Pmg objektu
EnabledPovolení/zákaz ovládání, tzn. uživatelských vstupů na objekt
FocusZjistí/nastaví fokus Pmg objektu
GetChildByIndex()Vrací vnořený Pmg objekt určený pořadím
GetChildCount()Vrací počet vnořených Pmg objektů
GetPathName()Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetItemInfo()Vrací speciální informace o Pmg objektu
GetPar()Čtení hodnoty parametru Pmg objektu (nebo jeho rodičů)
IniDxPočáteční šířka Pmg objektu
IniDyPočáteční výška Pmg objektu
IniXPočáteční pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému objektu
IniYPočáteční pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému objektu
Items()Vrací referenci na Pmg objekt
MethodsPřístup k metodám projektanta tohoto objektu
MouseOnIdentifikace, zda kurzor myši se nachází nad Pmg objektem
NameNázev Pmg objektu
ParentVrací referenci na nadřazený Pmg objekt
Pm()Vrací Pma objekt (zastaralé)
PmPanelVrací referenci na objekt PmaPanel, ve kterém je Pmg objekt umístěn
Refresh()Překreslení Pmg objektu
RemoveEvent()Odregistruje funkci v zadané události
RootVrací referenci na kořenový objekt PmgRoot
ShowMenu()Otevře lokální menu Pmg objektu
ScreenXPozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k obrazovce počítače
ScreenYPozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k obrazovce počítače
ToolTipTooltip (text) rychlé nápovědy Pmg objektu
Vars()Vrací proměnnou Pmg objektu
ViewXPozice X levého horního rohu Pmg objektu relativní k objektu PmgRoot
ViewYPozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativní k objektu PmgRoot
VisibleNastaví viditelnost/neviditelnost Pmg objektu
XPozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému Pmg objektu
YPozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému Pmg objektu
Události zděděné z objektu PmgObject:
onStartVyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otevírání obrazu
onStopVyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
onRefreshVyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onKeyPressVyvolá se po stisknutí nebo uvolnění klávesy klávesnice
onMousePressVyvolá se po stisknutí nebo uvolnění levého tlačítka myši
onMenuFillVyvolá se po stisknutí pravým tlačítkem myši nad Pmg objektem
onMenuSelectVyvolá se při vybrání položky z lokálního menu Pmg objektu
onModeChangeVyvolá se při změně módu Pmg objektu
onFocusInVyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOutVyvolá se pokud objekt ztratí fokus
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
PoziceNastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
ProměnnéSeznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
UdálostiDefinice algoritmů pro události objektu
MetodyDefinice metody projektanta Pmg objektu
ImageVlastnosti obrázku.
Viz také:
- PmgAnimImage (objekt)

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiRasterImage -> PmgRasterImage
Pm8.03.01: Opravená chyba: Někdy se špatně vykreslovala průsvitnost v konfigurátoru "Úroveň průsvitnosti".
Pm8.02.16: Zavedena podpora grafického formátu WMF.
Pm8.02.13: Pokud konfigurátor "Velikost" byl nastaven na hodnotu "Přes celý nadřízený", pak na Webu nefungovalo zobrazovaní obrázku ve formátu PNG.
Pm8.00.05: má nové vlastnosti ColorItem (barva světla) a ColorBg (Barva pozadí).
© MICROSYS, spol. s r.o.