Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmgRasterImage (Rastrový obrázek)

Popis:
Objekt slouží pro zobrazení obrázků s rastrovou (PNG, JPG, GIF, TIF, BMP ...) a vektorovou (SVG, WMF) grafikou.

Vektorová SVG grafika je do objektu vykreslena vektorově, ale pak dále se s ní už pracuje stejně jako s grafikou rastrovou. Výhodou vektorové grafiky je, že při zvětšování/zmenšování původního obrázku nedochází k deformacím a obrázek je stále "hezký". Proto všechny obrázky dodávané se systémem PROMOTIC jsou v SVG formátu.

Pro projektanta, který si vytváří své vlastní obrázky přímo na míru je však jednodušší vytvářet obrázky například ve formátu PNG nebo JPG.

 
Objekt PmgRasterImage umožňuje:
- otáčení (viz konfigurátor "Obrátit")
- nabarvení barvou (viz konfigurátor "Barva světla")
- průsvitnost celého obrázku (viz konfigurátor "Povolit průsvitnost")
- zobrazení výřezu obrázku (viz konfigurátor "Povolit výřez")
 
Pmg objekt neobsahuje samotná data ze souboru, je pouze odkazem na tento soubor. Projektant musí zajistit, aby příslušný soubor byl aplikaci stále přístupný - správně zadaným názvem souboru a nastavením cesty k tomuto souboru. Je doporučeno aby byly používány pouze soubory na cestách #pmres: nebo #appres:.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmgObject.
Vlastnosti a metody:
ColorBg Barva pozadí
ColorItem Barva světla
Rotation Otočení a převrácení obrázku
Src Název souboru s cestou k souboru s obrázkem
Události:
onFocusIn Vyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOut Vyvolá se pokud objekt ztratí fokus
onKeyPress Vyvolá se po stisknutí nebo uvolnění klávesy klávesnice
onMenuFill Vyvolá se po stisknutí pravým tlačítkem myši nad Pmg objektem
onMenuSelect Vyvolá se při vybrání položky z lokálního menu Pmg objektu
onModeChange Vyvolá se při změně módu Pmg objektu
onMousePress Vyvolá se po stisknutí nebo uvolnění levého tlačítka myši
onRefresh Vyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onStart Vyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otvírání obrazu
onStop Vyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného Pmg objektu v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definice metody projektanta Pmg objektu
Image Vlastnosti obrázku.
Viz také:
- PmgAnimImage (objekt)

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiRasterImage -> PmgRasterImage
Pm8.03.01: Opravená chyba: Někdy se špatně vykreslovala průsvitnost v konfigurátoru "Úroveň průsvitnosti".
Pm8.02.16: Zavedena podpora grafického formátu WMF.
Pm8.02.13: Pokud konfigurátor "Velikost" byl nastaven na hodnotu "Přes celý nadřízený", pak na Webu nefungovalo zobrazovaní obrázku v PNG formátu.
Pm8.00.05: má nové vlastnosti ColorItem (barva světla) a ColorBg (Barva pozadí).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice