Promotic

ColorBg - vlastnost objektu PmgRasterImage

Popis:
Barva pozadí
Syntaxe:
String ColorBg
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva pozadí" tohoto objektu.
 
Vlastnost vrací nebo nastaví RGB String v podobě "#RRGGBB".

Tato vlastnost je funkční pouze pokud konfigurátor "Povolit barvu pozadí" je zatržen.

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
nastavení barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oImg = pMe.Items("/RImg0");
var sColorBg = oImg.ColorBg;   // Čtení z vlastnosti

oImg.ColorBg = "#ffff00";   // Zápis do vlastnosti

Historie:
Pm8.00.05: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.