Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ColorOper - metoda objektu Pm

Popis:
Různé operace nad zadanou barvou.
Syntaxe:
ColorOper(vInput As Variant, nType As Long, [vPar As Variant]) As Variant
Volání:
color = Pm.ColorOper(vInput, nType)
Parametry:
vInput(Variant) Vstupní hodnota, nad kterou bude provedena transformace typu nType.
nType(Long) Typ transformace vstupní hodnoty vInput:
2 - Zesvětlení nebo ztmavení barvy.

vInput je RGB String ve tvaru #RRGGBB. Vrací RGB String ve tvaru #RRGGBB. Vrácená barva je zesvětlení nebo ztmavení barvy zadané v vInput. Parametr vPar je reálné číslo v rozsahu od -1 do 1, která určuje míru zesvětlení (od 0 do 1) nebo ztmavení (od 0 do -1).

11 - Červená složka barvy.

vInput je RGB String ve tvaru #RRGGBB. Vrácí se číselná hodnota (0-255) červené (RR) složky. Parametr vPar zde nemá význam a nemusí se zadávat.

12 - Zelená složka barvy.

vInput je RGB String ve tvaru #RRGGBB. Vrácí se číselná hodnota (0-255) zelené (GG) složky. Parametr vPar zde nemá význam a nemusí se zadávat.

13 - Modrá složka barvy.

vInput je RGB String ve tvaru #RRGGBB. Vrácí se číselná hodnota (0-255) modré (BB) složky. Parametr vPar zde nemá význam a nemusí se zadávat.

21 - Barva zadaná indexem.

vInput je barva zadaná číselným indexem do PROMOTIC palety barev. Vrací RGB String ve tvaru #RRGGBB. Parametr vPar zde nemá význam a nemusí se zadávat.

vPar[nepovinné] (Variant) Parametr typu transformace. Význam tohoto parametru závisí na parametru nType.
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy. Ve Web obraze však není funkční nType=21.

Metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw grafického prvku PmiCanvas.

Příklad1:
Příklad převede RGB String na tři čísla: V nR (červená) bude hodnota 255 (=ff hexa), v nG (zelená) bude hodnota 1, v nB (modrá) bude hodnota 215 (=d7 hexa).
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nR = Pm.ColorOper("#ff01d7", 11);
var nG = Pm.ColorOper("#ff01d7", 12);
var nB = Pm.ColorOper("#ff01d7", 13);
Příklad2:
Příklad převádi šedou barvu ("#808080") na světlejší šedou s mírou zesvětlení 0.6.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sColor1 = "#808080";
var sColor2 = Pm.ColorOper(sColor1, 2, 0.6);
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- ColorOper
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice