Promotic

ColorOper - metoda objektu Pm

Popis:
Různé operace nad zadanou barvou.
Syntaxe:
Variant ColorOper(Variant vInput, Long nType, [Variant vPar])
Parametry:
vInput(Variant) Vstupní hodnota, nad kterou bude provedena transformace typu nType.
nType(Long) Typ transformace vstupní hodnoty parametru vInput:
2 - Zesvětlení nebo ztmavení barvy.
Parametr vInput je RGB String v podobě #RRGGBB.
Metoda vrací RGB String v podobě #RRGGBB.
Vrácená barva je zesvětlení nebo ztmavení barvy zadané v parametru vInput.
Parametr vPar je reálné číslo v rozsahu od -1 do 1, která určuje míru zesvětlení (od 0 do 1) nebo ztmavení (od 0 do -1).
11 - Červená složka barvy.
Parametr vInput je RGB String v podobě #RRGGBB.
Metoda vrací číselnou hodnotu (0-255) červené složky (RR).
Parametr vPar zde nemá význam a nemusí se zadávat.
12 - Zelená složka barvy.
Parametr vInput je RGB String v podobě #RRGGBB.
Metoda vrací číselnou hodnotu (0-255) zelené složky (GG).
Parametr vPar zde nemá význam a nemusí se zadávat.
13 - Modrá složka barvy.
Parametr vInput je RGB String v podobě #RRGGBB.
Metoda vrací číselnou hodnotu (0-255) modré složky (BB).
Parametr vPar zde nemá význam a nemusí se zadávat.
21 - Barva zadaná indexem.
Parametr vInput je barva zadaná číselným indexem do PROMOTIC palety barev.
Metoda vrací RGB String v podobě #RRGGBB.
Parametr vPar zde nemá význam a nemusí se zadávat.
vPar[nepovinné] (Variant) Parametr typu transformace. Význam tohoto parametru závisí na parametru nType.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech. Ve Web obrazu však není funkční nType=21.
Viz také:
Příklad1:
Příklad převede RGB String na tři čísla: V nR (červená) bude hodnota 255 (=ff hexa), v nG (zelená) bude hodnota 1, v nB (modrá) bude hodnota 215 (=d7 hexa).
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nR = Pm.ColorOper("#ff01d7", 11);
var nG = Pm.ColorOper("#ff01d7", 12);
var nB = Pm.ColorOper("#ff01d7", 13);
Příklad2:
Příklad převádí šedou barvu ("#808080") na světlejší šedou s mírou zesvětlení 0.6.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sColor1 = "#808080";
var sColor2 = Pm.ColorOper(sColor1, 2, 0.6);

Historie:
Pm8.02.07: Nový typ transformace 2 umí zesvětlit nebo ztmavit zadanou barvu.
Pm8.01.01: Zprovozněno pro Web obrazy. Nové hodnoty (11,12,13) parametru nType.
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- ColorOper
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.