Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Methods - vlastnost objektu Pm

Popis:
Vrací objekt, pomocí kterého se přistupuje ke globálním metodám aplikace definovaných v záložce Metody objektu PmRoot.
Syntaxe:
Methods As Object
Volání:
Pm.Methods.method1 par1, par2 ...
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Vlastnost samotnou nelze měnit (je "jen pro čtení"), volaná metoda však může měnit svým algoritmem cokoli.
 
Volání globálních metod pomocí této vlastnosti lze využívat i v událostech grafických prvků, které jsou určeny pro Web obrazy. Volání globálních metod přes Web je chráněno pomocí oprávnění WebMethods.
 
Od verze PROMOTIC 8 již standardně nelze globální metody volat přímo pouze názvem metody. Tento starý způsob volání lze explicitně povolit, viz direktiva skriptu #pragma option OldGlobalMethodCall. Přímé volání metody názvem je však méně obecnější (např. nefunguje pro Web obrazy) a proto se nedoporučuje.
Příklad:
Viz: příklad v popisu záložky Metody.
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- Methods
 
 
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice