Promotic

Methods - vlastnost objektu Pm

Popis:
Vrací objekt, pomocí kterého se přistupuje ke globálním metodám aplikace definovaných v kartě "Metody" objektu PmaRoot.
Syntaxe:
Object Methods
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Vlastnost samotnou nelze měnit (je "jen pro čtení"), ale volaná metoda může měnit svým algoritmem cokoli.

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech. Volání globálních metod pomocí této vlastnosti lze využívat i v událostech Pmg objektů, které jsou určeny pro Web obrazy. Volání globálních metod přes Web je chráněno pomocí oprávnění "WebMethods".

Od verze Pm8.0.0 již standardně nelze globální metody volat přímo pouze názvem metody. Tento starý způsob volání lze explicitně povolit, viz direktiva skriptu #pragma option OldGlobalMethodCall. Přímé volání metody názvem je však méně obecnější (např. není funkční pro Web obrazy) a proto se nedoporučuje.
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.Methods.MyMethod(par1, par2, "...");
Příklad2:
Viz: příklad v popisu karty "Metody".
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- Methods
 
 
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.