Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FileWriteVariable - metoda objektu Pm

Popis:
Uložení obsahu proměnné do souboru.
Syntaxe:
FileWriteVariable(sFile As String, vValue As Variant) As Boolean
Volání:
b = Pm.FileWriteVariable(sFile, vValue)
Parametry:
sFile(String) Název souboru s cestou. Pokud není zadána celá cesta, pak se doplní relativně vzhledem k souborové složce aplikace.

Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.

vValue(Variant) Proměnná, která má být uložena
Vrácená hodnota:
true - při úspěchu
false - při chybě
Poznámka:
Hodnota může být jakákoli datového typu, včetně pole (viz příklad). Do souboru se v binárním formátu ukládá jak datový typ proměnné, tak hodnota proměnné.
 
Tato metoda není funkční v obrazech v jazyce JavaScript (a není tedy funkční ani pro Web obrazy).
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.FileWriteVariable "#app:Value1.dat", Array(4, 5, "Hello")
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FileWriteVariable
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice