Promotic

FileWriteVariable - metoda objektu Pm

Popis:
Uložení obsahu proměnné do souboru.
Tato metoda je zastaralá (ale funkční) a je lepší použít metodu PmBuffer.SaveToFile.
Syntaxe:
Boolean FileWriteVariable(String sFile, Variant vValue)
Parametry:
sFile(String) Název souboru s cestou.
Pokud není zadána celá cesta, pak se doplní relativně k složce aplikace.
Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.
vValue(Variant) Proměnná, která má být uložena
Vrácená hodnota:
true - při úspěchu
false - při chybě
Poznámka:
Hodnota může být jakákoli datového typu, včetně pole (viz příklad). Do souboru se v binárním formátu ukládá jak datový typ, tak hodnota proměnné.

Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var bWrite = Pm.FileWriteVariable("#app:Value1.dat", Pm.Array1(4, 5, "Hello"));
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FileWriteVariable
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.