Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

IsDaylight - metoda objektu Pm

Popis:
Zjistí zda je nastaven "letní čas" v zadaném čase.
Syntaxe:
IsDaylight([tDate As Date]) As Long
Volání:
b = Pm.IsDaylight()
Parametry:
tDate[nepovinné] (Date) Čas, ve kterém testovat nastavení "letní čas". Pokud je parametr vynechán, pak se použije aktuální čas.
Vrácená hodnota:
0 - není "letní čas"
1 - je "letní čas"
Poznámka:
Tato metoda není funkční v obrazech v jazyce JavaScript (a není tedy funkční ani pro Web obrazy).
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- IsDaylight
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice