Promotic

IsDaylight - metoda objektu Pm

Popis:
Zjistí zda je nastaven "letní čas" v zadaném čase.
Syntaxe:
Long IsDaylight([Date tDate])
Parametry:
tDate[nepovinné] (Date) Čas, ve kterém testovat nastavení "letní čas". Pokud parametr je vynechán, pak se použije aktuální čas.
Vrácená hodnota:
0 - není "letní čas"
1 - je "letní čas"
Poznámka:
Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var bIsDaylight = Pm.IsDaylight();

Historie:
Pm8.00.09: Opravená chyba: v hodině přechodu z "zimní čas" na "zimní čas" vracela metoda špatný příznak.
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- IsDaylight
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.