Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

WinEnviromentWrite - metoda objektu Pm

Popis:
Zápis do proměnné prostředí.
Syntaxe:
WinEnviromentWrite(sName As String, sValue As String)
Volání:
Pm.WinEnviromentWrite sName, sValue
Parametry:
sName(String) Název proměnné prostředí (nerozlišuje velká/malá písmena). Existující proměnná je změněna, jinak bude založena proměnná nová.
sValue(String) Zapisovaná hodnota.
Poznámka:

Kopii proměnných prostředí vlastní každý Windows proces. Základní sadu proměnných vytvoří při vzniku procesu Windows, a to jak základní proměnné (např. název počítače, typ procesoru, operační systém, atd.), tak uživatelsky konfigurovatelné proměnné (v nastavení OS Windows lze definovat proměnné s hodnotami pro daný počítač a pro daného uživatele).

Základní sada proměnných prostředí se dá zobrazit v příkazovém řádku příkazem Set.

 
Tato metoda není funkční v obrazech v jazyce JavaScript (a není tedy funkční ani pro Web obrazy).
Příklad:
Zapsání cesty k aplikaci (viz metoda Pm.DiscGetPath) do proměnné prostředí APP_PATH:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.WinEnviromentWrite "APP_PATH", Pm.DiscGetPath("app:")
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
- WinEnviromentWrite
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice