Promotic

WinEnviromentWrite - metoda objektu Pm

Popis:
Zápis do proměnné prostředí.
Syntaxe:
Empty WinEnviromentWrite(String sName, String sValue)
Parametry:
sName(String) Název proměnné prostředí (nerozlišuje velká/malá písmena). Existující proměnná je změněna, jinak se vytvoří proměnná nová.
sValue(String) Zapisovaná hodnota.
Poznámka:
Kopii proměnných prostředí vlastní každý Windows proces. Základní sada proměnných se vytvoří při vzniku procesu Windows, a to jak základní proměnné (např. název počítače, typ procesoru, operační systém, atd.), tak proměnné konfigurovatelné uživatelem (v nastavení OS Windows lze definovat proměnné s hodnotami pro daný počítač a pro daného uživatele).
Základní sada proměnných prostředí se dá zobrazit z příkazového řádku příkazem Set.

Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
Zápis cesty k aplikaci (viz metoda Pm.DiscGetPath) do proměnné prostředí APP_PATH:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.WinEnviromentWrite("APP_PATH", Pm.DiscGetPath("app:"));
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
- WinEnviromentWrite
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.