Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

EncryptText - metoda objektu Pm

Popis:
Zakódování daného řetězce podle daného semínka.
Syntaxe:
EncryptText(sText As String, sSeed As String) As String
Volání:
s = Pm.EncryptText(sText, sSeed)
Parametry:
sText(String) text, který má být zakódován
sSeed(String) Semínko, podle kterého má být text zakódován (nutné při dekódování textu). Doporučeno nejméně 5 znaků.
Poznámka:
K dekódování textu slouží metoda Pm.DecryptText.
 
Tato metoda není funkční pro Web obrazy.
Příklad:
zakódovaní hesla a zápis do "ini" souboru:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim sTxt, sTextCode
sTxt = "Tajný text"
sTextCode = Pm.EncryptText(sTxt, "bflmpsvz")
Pm.IniFileWrite "data.ini", "Heslo1", sTextCode
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- EncryptText
 
 
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice