Promotic

EncryptText - metoda objektu Pm

Popis:
Zakódování daného řetězce podle daného semínka.
Syntaxe:
String EncryptText(String sText, String sSeed)
Parametry:
sText(String) Text, který má být zakódován
sSeed(String) Semínko, podle kterého má být text zakódován (je nutno pro dekódování textu). Doporučeno alespoň 5 znaků.
Poznámka:
K dekódování textu slouží metoda Pm.DecryptText.

Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad1:
Zakódovaní hesla a zápis do "ini" souboru:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sTxt = "Tajný text";
var sTextCode = Pm.EncryptText(sTxt, "bflmpsvz");
Pm.IniFileWrite("#cfg:data.ini", "hesla", "Heslo1", sTextCode);
Příklad2:
Zakódování řetězce a jeho odkódování podle daného semínka.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sTxt = "Hello";
var sTextDecrypt;
var sTextEncrypt = Pm.EncryptText(sTxt, "bflmpsvz");
Pm.Debug("TextEncrypt=" + sTextEncrypt);

sTextDecrypt = Pm.DecryptText(sTextEncrypt, "bflmpsvz");
Pm.Debug("TextDecrypt=" + sTextDecrypt);

Historie:
Pm9.00.14: Opravená chyba: Ve Web obrazu tato metoda nefungovala pro některé hodnoty sSeed.
Pm8.03.25: Nyní je funkční i pro JavaScript a Web obrazy.
Pm8.01.06: Nastala chyba pokud vstupní text byl prázdný řetězec.
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- EncryptText
 
 
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.