Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

EncryptText - metoda objektu Pm

Popis:
Zakódování daného řetězce podle daného semínka.
Syntaxe:
EncryptText(sText As String, sSeed As String) As String
Volání:
s = Pm.EncryptText(sText, sSeed)
Parametry:
sText(String) Text, který má být zakódován
sSeed(String) Semínko, podle kterého má být text zakódován (nutné při dekódování textu). Doporučeno nejméně 5 znaků.
Poznámka:
K dekódování textu slouží metoda Pm.DecryptText.
 
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
Příklad1:
Zakódovaní hesla a zápis do "ini" souboru:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim sTxt, sTextCode
sTxt = "Tajný text"
sTextCode = Pm.EncryptText(sTxt, "bflmpsvz")
Pm.IniFileWrite "#cfg:data.ini", "hesla", "Heslo1", sTextCode
Příklad2:
Zakódování řetězce a jeho odkódování podle daného semínka.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sTxt = "Hello";
var sTextDecrypt;
var sTextEncrypt = Pm.EncryptText(sTxt, "bflmpsvz");
Pm.Debug("TextEncrypt = " + sTextEncrypt);

sTextDecrypt = Pm.DecryptText(sTextEncrypt, "bflmpsvz");
Pm.Debug("TextDecrypt = " + sTextDecrypt);
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- EncryptText
 
 
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice