Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FileSetAttr - metoda objektu Pm

Popis:
Nastaví atributy souboru.
Syntaxe:
FileSetAttr(sFile As String, nMask As Long, nValue As Long) As Boolean
Volání:
val = Pm.FileSetAttr(sFile, nMask, nValue)
Parametry:
sFile(String) Soubor, jehož atributy se mají změnit. Pokud není zadána celá cesta, doplní se relativně vzhledem k souborové složce aplikace.

Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.

nMask(Long) Určuje, které atributy budou nastavovány. Například 1+2 povoluje nastavení atributů archivní a jen ke čtení. Tyto atributy budou nastaveny nebo zrušeny podle nastavení odpovídajících bitů v parametru nValue.
1 - Souboru bude nastaven/rušen atribut archivní.
2 - Souboru bude nastaven/rušen atribut jen ke čtení.
4 - Souboru bude nastaven/rušen atribut skrytý.
nValue(Long) Hodnota atributů k nastavení. Lze zadat kombinaci bitů, například 1+2, tj. soubor bude mít nastaveny atributy archivní a jen ke čtení. Je nutno povolit nastavení odpovídajících bitů v parametru nMask.
1 - Pokud je hodnota nastavena a je povolen odpovídající bit v parametru nMask, pak souboru bude nastaven atribut archivní.
2 - Pokud je hodnota nastavena a je povolen odpovídající bit v parametru nMask, pak souboru bude nastaven atribut jen ke čtení.
4 - Pokud je hodnota nastavena a je povolen odpovídající bit v parametru nMask, pak souboru bude nastaven atribut skrytý.
Vrácená hodnota:
true - operace proběhla úspěšně
false - operace NEproběhla úspěšně
Poznámka:
Pro zjištění velikosti souboru lze využít metodu FileGetLength.
 
Tato metoda není funkční pro Web obrazy.
Příklad1:
Nastaví atribut jen ke čtení, viz parametr nMask = 2 a parametr nValue = 2.
Dim sAttr, sFile, retval
sFile = "#app:file.txt"
retval = Pm.FileSetAttr(sFile, 2, 2)
If retval Then
  'Když byl atribut v pořádku nastaven.
End If
Příklad2:
Ruší nastavení atributu jen ke čtení, viz parametr nMask = 2 a parametr nValue = 0.
Dim sAttr, sFile, retval
sFile = "#app:file.txt"
retval = Pm.FileSetAttr(sFile, 2, 0)
If retval Then
  'Když bylo nastavení atributu v pořádku zrušeno.
End If
Příklad3:
Nastavuje atributy archivní a jen ke čtení, viz parametr nMask = 1+2. Atribut archivní je nastaven a atribut jen ke čtení je zrušen, viz parametr nValue = 1.
Dim sAttr, sFile, retval
sFile = "#app:file.txt"
retval = Pm.FileSetAttr(sFile, 1+2, 1)
If retval Then
  'Když byly atributy v pořádku nastaveny.
End If
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FileSetAttr
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice