Update cookies preferences
Promotic

FileSetAttr - metoda objektu Pm

Popis:
Nastaví atributy souboru.
Syntaxe:
Boolean FileSetAttr(String sFile, Long nMask, Long nValue)
Parametry:
sFile(String) Soubor, jehož atributy se mají změnit.
Pokud není zadána celá cesta, pak se doplní relativně k složce aplikace.
Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.
nMask(Long) Určuje, které atributy budou nastavovány. Například 1+2 povolí nastavení atributů "archivní" a "jen pro čtení". Tyto atributy budou nastaveny nebo zrušeny podle nastavení odpovídajících bitů v parametru nValue.
1 - Souboru bude nastaven/rušen atribut "archivní".
2 - Souboru bude nastaven/rušen atribut "jen pro čtení".
4 - Souboru bude nastaven/rušen atribut "skrytý".
nValue(Long) Hodnota atributů pro nastavení. Lze zadat kombinaci bitů, například 1+2, tzn. soubor bude mít nastaveny atributy "archivní" a "jen pro čtení". Je nutno povolit nastavení odpovídajících bitů v parametru nMask.
1 - Pokud hodnota je nastavena a je povolen odpovídající bit v parametru nMask, pak souboru bude nastaven atribut "archivní".
2 - Pokud hodnota je nastavena a je povolen odpovídající bit v parametru nMask, pak souboru bude nastaven atribut "jen pro čtení".
4 - Pokud hodnota je nastavena a je povolen odpovídající bit v parametru nMask, pak souboru bude nastaven atribut "skrytý".
Vrácená hodnota:
true - při úspěchu
false - při chybě
Poznámka:
Lze použít metodu FileGetLength pro zjištění velikosti souboru.

Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Příklad1:
Nastaví atribut "jen pro čtení", viz parametr nMask = 2 a parametr nValue = 2.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sFile = "#app:file.txt";
var retval = Pm.FileSetAttr(sFile, 2, 2);
if (retval)
{
// Pokud atribut byl v pořádku nastaven
}
Příklad2:
Ruší nastavení atributu "jen pro čtení", viz parametr nMask = 2 a parametr nValue = 0.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sFile = "#app:file.txt";
var retval = Pm.FileSetAttr(sFile, 2, 0);
if (retval)
{
// Pokud bylo nastavení atributu v pořádku zrušeno
}
Příklad3:
Nastaví atributy "archivní" a "jen pro čtení", viz parametr nMask = 1+2. Atribut "archivní" je nastaven a atribut "jen pro čtení" je zrušen, viz parametr nValue = 1.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sFile = "#app:file.txt";
var retval = Pm.FileSetAttr(sFile, 1 + 2, 1);
if (retval)
{
// Pokud atributy byly v pořádku nastaveny
}
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FileSetAttr
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.