Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FileTextReplace - metoda objektu Pm

Popis:
Metoda vyhledá každý výskyt textu Key v souboru FileSrc, provede nahrazení textu Key hodnotou Val a výsledek uloží do souboru FileDst.
Syntaxe:
FileTextReplace(FileSrc As String, FileDst As String, Key As String, Val As Variant)
Volání:
Pm.FileTextReplace FileSrc, FileDst, Key, Val
Parametry:
FileSrc(String) cesta a název souboru, jehož hodnota Key bude nahrazena hodnotou Val.

Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.

FileDst(String) cesta a název souboru v němž je nahrazení provedeno.

Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.

Key(String) text v souboru FileSrc, který má být v souboru FileDst nahrazen hodnotou Val
Val(Variant) hodnota, kterou má být nahrazena položka Key souboru FileSrc
Poznámka:
Pokud je Val pole, pak nahrazování začíná hodnotou s indexem 0, každý další výskyt položky Key zvyšuje index pole Val. Pokud je dosaženo konce pole Val, pak je indexováno opět od 0. Výsledek je uložen do souboru FileDst. Pokud soubor FileDst již existuje, pak bude přepsán.
 
Tato metoda není funkční v obrazech v jazyce JavaScript (a není tedy funkční ani pro Web obrazy).
Příklad:
Mějme soubor "DataSrc.txt" s následujícím obsahem:
1 = _Data_
2 = _Data_
3 = _Data_
4 = _Data_
Po vykonání skriptu bude vytvořen soubor "DataDst.txt" s následujícím obsahem:
1 = 10
2 = 20
3 = Hallo
4 = 10
Skript:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim arr
arr = Array(10, 20, "Hallo")
Pm.FileTextReplace "#app:DataSrc.txt", "#app:DataDst.txt", "_Data_", arr
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FileTextReplace
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice