Promotic

FileTextReplace - metoda objektu Pm

Popis:
Metoda vyhledá každý výskyt textu Key v souboru FileSrc, provede nahrazení textu Key hodnotou Val a výsledek uloží do souboru FileDst.
Syntaxe:
Empty FileTextReplace(String FileSrc, String FileDst, String Key, Variant Val)
Parametry:
FileSrc(String) Cesta a název souboru, jehož hodnota Key bude nahrazena hodnotou Val.
Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.
FileDst(String) Cesta a název souboru v němž je nahrazení provedeno.
Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.
Key(String) Text v souboru FileSrc, který má být v souboru FileDst nahrazen hodnotou Val
Val(Variant) Hodnota, kterou má být nahrazena položka Key souboru FileSrc
Poznámka:
Pokud Val je pole, pak nahrazování začíná hodnotou na indexu 0, každý další výskyt položky Key zvyšuje index pole Val.
Pokud je dosaženo konce pole Val, pak je indexováno opět od 0.

Výsledek je uložen do souboru FileDst.
Pokud soubor FileDst již existuje, pak bude přepsán.

Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Příklad:
Mějme soubor DataSrc.txt s následujícím obsahem:
1 = _Data_
2 = _Data_
3 = _Data_
4 = _Data_
Po vykonání skriptu se vytvoří soubor DataDst.txt s následujícím obsahem:
1 = 10
2 = 20
3 = Hallo
4 = 10
Skript:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var arr = Pm.Array1(10, 20, "Hallo");
Pm.FileTextReplace("#app:DataSrc.txt", "#app:DataDst.txt", "_Data_", arr);
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FileTextReplace
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.