Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DirCreate - metoda objektu Pm

Popis:
Vytvoří složku (adresář, directory).
Syntaxe:
DirCreate(sDir As String) As Boolean
Volání:
Pm.DirCreate sDir
Parametry:
sDir(String) Relativní nebo absolutní cesta a název složky, který má být vytvořena.

Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.

Vrácená hodnota:
true - při úspěchu
false - při chybě
Poznámka:
Pokud je zadána relativní cesta, pak se vztahuje k složce běžící aplikace.
 
Tato metoda není funkční v obrazech v jazyce JavaScript (a není tedy funkční ani pro Web obrazy).
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.DirCreate "/Proj/Data"
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- DirCreate
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice