Promotic

DirCreate - metoda objektu Pm

Popis:
Vytvoří souborovou složku.
Syntaxe:
Boolean DirCreate(String sDir)
Parametry:
sDir(String) Relativní nebo absolutní cesta a název složky, která má být vytvořena.
Pokud je zadána relativní cesta, pak se vztahuje ke složce běžící aplikace.
 
Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.
Vrácená hodnota:
true - při úspěchu
false - při chybě
Poznámka:
Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.DirCreate("#data:Kotel1");
Pm.DirCreate("C:/Data/Kotel1");
Pm.DirCreate("C:\\\\Data\\\\Kotel1");
Příklad2:
Pokud složka Kotel1 neexistuje, pak ji vytvoří.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (! Pm.DirExist("#data:Kotel1"))
{
Pm.DirCreate("#data:Kotel1");
}
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- DirCreate
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.