Promotic

StringCodeFrom - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací znak spojený se zadaným kódem Unicode (nebo se zadaným kódem ASCII, pokud je kód menší než 128)
Syntaxe:
String StringCodeFrom(Long nCode)
Parametry:
nCode(Long) Číslo kódu Unicode identifikující znak. Rozsah od 0 do 65535.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.

Číselný kód znaku lze získat například v události onKeyPress v položce "pEvent.Code".
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var s = Pm.StringCodeFrom(65);   // Vrací A
s = Pm.StringCodeFrom(97);   // Vrací a
s = Pm.StringCodeFrom(62);   // Vrací >
s = Pm.StringCodeFrom(34);   // Vrací "

Historie:
Pm8.02.01: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- StringCodeFrom
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.