Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

StringCodeFrom - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací znak spojený se zadaným kódem Unicode (nebo se zadaným kódem ASCII, pokud je kód menší než 128)
Syntaxe:
StringCodeFrom(nCode As Long) As String
Volání:
sChar = Pm.StringCodeFrom(nCode)
Parametry:
nCode(Long) Číslo kódu Unicode identifikující znak. Rozsah od 0 do 65535.
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web Obrazy.

Metoda je funkční i v Makro výraz $.expr.

 
Číselný kód znaku lze získat například v události onKeyPress v údaji pEvent.Code.
Příklad:
Dim s
s = Pm.StringCodeFrom(65) ' Vrací A
s = Pm.StringCodeFrom(97) ' Vrací a
s = Pm.StringCodeFrom(62) ' Vrací >
s = Pm.StringCodeFrom(34) ' Vrací "
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- StringCodeFrom
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice