Promotic

onKeyPress - událost objektu PmgObject

Popis:
Událost je vyvolána po stisknutí nebo uvolnění klávesy klávesnice, pokud objekt má fokus (zprávu dostává pouze objekt s fokusem).
Událost lze použít například k ovládání objektu pomocí klávesnice.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmgObject objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.Action - (Long) [pro čtení] Indikace stisknutí nebo puštění klávesy.
0 - puštění klávesy
1 - stisknutí klávesy
pEvent.Code - (Long) [pro čtení] Kód stisknuté klávesy. V případě ANSI znaku je hodnota shodná s kódem znaku, ostatní kódy viz Konstanty kláves.
Pro konverzi tohoto číselného kódu na String lze použít metodu Pm.StringCodeFrom.
pEvent.Ctrl - (Boolean) [pro čtení] Indikace současného stisknutí klávesy Ctrl.
pEvent.Shift - (Boolean) [pro čtení] Indikace současného stisknutí klávesy Shift.
pEvent.Alt - (Boolean) [pro čtení] Indikace současného stisknutí klávesy Alt.
Poznámka:
Událost má stejné parametry jako událost PmaRoot.onKeyPress.

- Tato událost je vyvolána pouze pokud je zatržen konfigurátor "Ovládání povoleno".
- Tato událost je funkční i ve Web obrazech.
- Tato událost není funkční pro objekt: PmgRoot, PmgActiveX.
Viz také:
Příklad:
Příklad obsahu události. Zde se definují 'horké' klávesy pro dvě různé akce.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (pEvent.Action == 1 && pEvent.Ctrl)
{
switch (pEvent.Code)
{
case 65:
// Klávesa A
// Volání nějaké 1. akce
break;
case 66:
// Klávesa B
// Volání nějaké 2. akce
break;
}
}
© MICROSYS, spol. s r.o.