Promotic

Enabled - vlastnost objektu PmgObject

Popis:
Povolení/zákaz jakýchkoli ovládání, tzn. uživatelských vstupů na objekt a jeho podobjekty.
Syntaxe:
Boolean Enabled
Hodnoty:
true - objekt zachycuje události vyvolávané uživatelem (kliknutím myši, stisknutí klávesy, atd.)
false - objekt nezachycuje žádnou událost, která je vyvolána uživatelem
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Ovládání povoleno" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.

Při změně této vlastnosti je vyvolána událost onModeChange.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oObject = pMe.Items("/Txt0");

var bEnabled = oObject.Enabled;   // Čtení z vlastnosti
oObject.Enabled = true;   // Zápis do vlastnosti

Historie:
Pm8.03.26: Opravená chyba: Někdy nefungovalo nastavování ve skriptu nebo datovou vazbou.
© MICROSYS, spol. s r.o.