Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Visible - vlastnost objektu PmgObject

Popis:
Nastaví viditelnost/neviditelnost Pmg objektu.
Syntaxe:
Boolean Visible
Hodnoty:
true - objekt je viditelný
false - V jiném případě
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Viditelný" tohoto objektu.

U neviditelného objektu a do něj vložených Pmg objektů se kvůli optimalizaci neprovádí "Refresh".

 

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.

Tato vlastnost není funkční pro objekt: PmgRoot.

 
Při změně této vlastnosti je vyvolána událost onModeChange.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oItem = pMe.Items("/Txt0");
var bVisible = oItem.Visible;  //čtení

oItem.Visible = true;  //zápis

Historie:
Pm8.03.26: Opravená chyba: Někdy nefungovalo nastavování skriptem nebo datovou vazbou.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice