Promotic

Visible - vlastnost objektu PmgObject

Popis:
Nastaví viditelnost/neviditelnost Pmg objektu.
Syntaxe:
Boolean Visible
Hodnoty:
true - objekt je viditelný
false - V jiném případě
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Viditelný" tohoto objektu.
 
U neviditelného objektu a do něj vložených Pmg objektů se kvůli optimalizaci neprovádí "Refresh".

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Tato vlastnost není funkční pro objekt: PmgRoot.

Při změně této vlastnosti je vyvolána událost onModeChange.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oObject = pMe.Items("/Txt0");

var bVisible = oObject.Visible;   // Čtení z vlastnosti
oObject.Visible = true;   // Zápis do vlastnosti

Historie:
Pm8.03.26: Opravená chyba: Někdy nefungovalo nastavování ve skriptu nebo datovou vazbou.
© MICROSYS, spol. s r.o.