Update cookies preferences
Promotic

Objekt PmgRoot (Grafika obrazu)

Popis:
Objekt je kořenem stromu Pmg objektů, má název "PmgRoot" a je vždy právě jeden v každém obrazu PmaPanel. Tento objekt představuje grafiku jednoho obrazu.

Tento objekt nelze smazat ani přesunovat ve stromu Pmg objektů.

Podobnou funkci plní objekt PmaRoot ve stromu Pma objektů.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmgObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
AddEventTimer()Jednorázové nebo opakované zavolání událostní funkce po uplynutí zadané doby
ArgumentsVstupní hodnota při otevírání obrazu
BgColorBarva pozadí celého obrazu
ClientTypeZjišťuje, zda okno je otevřeno v aplikaci nebo ve Web prohlížeči
Close()Zavření okna obrazu
FocusColorBarva obrysu, který se vykreslí kolem vybraného Pmg objektu
GetPanelInfo()Informace o objektu PmaPanel, ve kterém je tento objekt (název, cesta, ...)
Print()Tisk otevřeného obrazu (nebo jeho části) na tiskárnu nebo do souboru
RemoveEventTimer()Zrušení jednorázového nebo opakovaného zavolání funkce po uplynutí zadané doby
ReturnValueVýstupní hodnota při zavření obrazu
ViewerScrollXX-ová souřadnice levého horního rohu viditelného obsahu obrazu
ViewerScrollYY-ová souřadnice levého horního rohu viditelného obsahu obrazu
ViewerTitleTitul otevřeného obrazu
Události tohoto objektu:
onPanelStartEndVyvolá se v závěru otevírání obrazu
onPanelStopEndVyvolá se v závěru zavírání obrazu
onModeChangeVyvolá se při změně módu Pmg objektu
onViewerResizeVyvolá se při změně velikosti okna obrazu
Události zděděné z objektu PmgObject:
onStartVyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otevírání obrazu
onStopVyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
onRefreshVyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
Konfigurační karty:
ObrazNastavení velikosti obrazu
ProměnnéSeznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
UdálostiDefinice algoritmů pro události objektu
MetodyDefinice metody projektanta Pmg objektu

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiRoot -> PmgRoot
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.