Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmgRoot (Grafika obrazu)

Popis:
Objekt je kořenem stromu Pmg objektů, má název "PmgRoot" a je vždy právě jeden v každém obrazu PmaPanel. Tento objekt představuje grafiku jednoho obrazu.
 
Tento objekt nelze smazat ani přesunovat ve stromu Pmg objektů.
 
Podobnou funkci plní objekt PmaRoot ve stromu Pma objektů.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmgObject.
Vlastnosti a metody:
AddEventTimer Jednorázové nebo opakované vyvolání funkce po uplynutí zadané doby
Arguments Vstupní hodnota při otevírání obrazu
BgColor Barva pozadí celého obrazu
ClientType Zjišťuje, zda okno je otevřeno v aplikaci nebo ve Web prohlížeči
Close Zavření okna obrazu
FocusColor Barva obrysu, který se vykreslí kolem vybraného prvku
GetPanelInfo Informace o objektu PmaPanel, ve kterém je tento objekt (název, cesta, ..)
Print Tisk otevřeného obrazu (nebo jeho části) na tiskárnu nebo do souboru
RemoveEventTimer Zrušení jednorázového nebo opakovaného vyvolání funkce po uplynutí zadané doby
ReturnValue Výstupní hodnota při uzavření obrazu
ViewerScrollX X-ová souřadnice levého horního rohu viditelného obsahu obrazu
ViewerScrollY Y-ová souřadnice levého horního rohu viditelného obsahu obrazu
ViewerTitle Titul otevřeného obrazu
Události:
onPanelStartEnd Vyvolá se v závěru otevírání obrazu
onPanelStopEnd Vyvolá se v závěru zavírání obrazu
onViewerResize Vyvolá se při změně velikosti okna obrazu
Konfigurační okna:
Obraz Nastavení velikosti obrazu
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definování metody projektanta Pmg objektu

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiRoot -> PmgRoot
Pm8.03.00: nový objekt, který představuje celou grafiku obrazu.
- V každém obrazu je vždy práve jeden. Do tohoto objektu se přesunuly všechny vnitřní vlastnosti obrazu, např. Šířka obrazu, Výška obrazu, Parametry objektu, atd.
- V nástojové liště je nová ikona (Editace objektu PmgRoot).
- Každý objekt má novou skriptovou vlastnost PmgObject.Root pomocí které je přístup na objekt PmgRoot v každé události.
- PmgRoot.onViewerResize událost: V této události lze dynamicky zvětšovat, zmenšovat a přimísťovat objekty tak, aby se optimalizovalo zobrazení v okně dané velikosti.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice