Promotic

Objekt PmgRoot (Grafika obrazu)

Popis:
Objekt je kořenem stromu Pmg objektů, má název "PmgRoot" a je vždy právě jeden v každém obrazu PmaPanel. Tento objekt představuje grafiku jednoho obrazu.

Tento objekt nelze smazat ani přesunovat ve stromu Pmg objektů.

Podobnou funkci plní objekt PmaRoot ve stromu Pma objektů.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmgObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
AddEventTimer Jednorázové nebo opakované vyvolání funkce po uplynutí zadané doby
Arguments Vstupní hodnota při otevírání obrazu
BgColor Barva pozadí celého obrazu
ClientType Zjišťuje, zda okno je otevřeno v aplikaci nebo ve Web prohlížeči
Close Zavření okna obrazu
FocusColor Barva obrysu, který se vykreslí kolem vybraného Pmg objektu
GetPanelInfo Informace o objektu PmaPanel, ve kterém je tento objekt (název, cesta, ...)
Print Tisk otevřeného obrazu (nebo jeho části) na tiskárnu nebo do souboru
RemoveEventTimer Zrušení jednorázového nebo opakovaného vyvolání funkce po uplynutí zadané doby
ReturnValue Výstupní hodnota při uzavření obrazu
ViewerScrollX X-ová souřadnice levého horního rohu viditelného obsahu obrazu
ViewerScrollY Y-ová souřadnice levého horního rohu viditelného obsahu obrazu
ViewerTitle Titul otevřeného obrazu
Události tohoto objektu:
onPanelStartEnd Vyvolá se v závěru otevírání obrazu
onPanelStopEnd Vyvolá se v závěru zavírání obrazu
onModeChange Vyvolá se při změně módu Pmg objektu
onViewerResize Vyvolá se při změně velikosti okna obrazu
Události zděděné z objektu PmgObject:
onStart Vyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otvírání obrazu
onStop Vyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
onRefresh Vyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
Konfigurační karty:
Obraz Nastavení velikosti obrazu
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definice metody projektanta Pmg objektu

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiRoot -> PmgRoot
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice