Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmgWCheck (Zatržítko)

Popis:
Tento objekt je zastaralý (ale funkční) a je lepší použít objekt PmgButtonState - viz Zatržítko (Checkbox).

Objekt slouží pro zadání nebo zobrazení hodnoty ANO/NE (typ Boolean, hodnoty 1 nebo 0). Pokud uživatel změní hodnotu (např. kliknutím myši) pak je vyvolána událost onDataEditAccept.
Tento objekt je Okenní Pmg objekt.

Hodnota je držena ve vlastnosti Value. Jeho případná datová vazba určuje proměnnou, do níž bude v runtime módu přenášena hodnota zatržítkoa (Checkboxu), a to vždy v okamžiku ukončení zadání nové hodnoty, viz událost onDataEditAccept. Datová vazba je zde "pro čtení i zápis", to znamená, že pokud je proměnná datové vazby měněna i jinými metodami, pak změna této proměnné je zobrazena.
Konfigurátor "Jako tlačítko" mění vzhled CheckBoxu na dvoustavové tlačítko, při hodnotě 1 zamáčnuté a při hodnotě 0 vystouplé.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmgObject.
Vlastnosti a metody:
ColorItem Barva pozadí
Text Popisný text
Value Hodnota CheckBoxu
Události:
onDataEditAccept Vyvolá se po změně hodnoty objektu
onFocusIn Vyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOut Vyvolá se pokud objekt ztratí fokus
onModeChange Vyvolá se při změně módu Pmg objektu
onRefresh Vyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onStart Vyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otvírání obrazu
onStop Vyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definice metody projektanta Pmg objektu
Checkbox Vlastnosti objektu PmgWCheck.

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiWCheck -> PmgWCheck
Pm8.01.03: byl ve Web obrazu posunut o 4 pixely
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice