Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmgWCheck (Zatržítko)

Popis:
Tento objekt je zastaralý (ale funkční) a je lepší použít objekt PmgButtonState - viz Zatržítko (Checkbox).

Objekt slouží pro zadání nebo zobrazení hodnoty ANO/NE (typ Boolean, hodnoty 1 nebo 0). Pokud uživatel změní hodnotu (např. kliknutím myši) pak je vyvolána událost onDataEditAccept.
Tento objekt je Okenní Pmg objekt.

Hodnota je držena ve vlastnosti Value. Jeho případná datová vazba určuje proměnnou, do níž bude v runtime módu přenášena hodnota zatržítkoa (Checkboxu), a to vždy v okamžiku ukončení zadání nové hodnoty, viz událost onDataEditAccept. Datová vazba je zde "pro čtení i zápis", to znamená, že pokud proměnná datové vazby je měněna i jinými metodami, pak změna této proměnné je zobrazena.
Konfigurátor "Jako tlačítko" mění vzhled CheckBoxu na dvoustavové tlačítko, při hodnotě 1 zamáčnuté a při hodnotě 0 vystouplé.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmgObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
ColorItem Barva pozadí
Text Popisný text
Value Hodnota CheckBoxu
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmgObject:
AddEvent Zaregistruje funkci do zadané události
Blink Spustí/zastaví blikání Pmg objektu
Dx Šířka Pmg objektu
Dy Výška Pmg objektu
Enabled Povolení/zákaz ovládání, tzn. uživatelských vstupů na objekt
Focus Zjistí/nastaví fokus Pmg objektu
GetChildByIndex Vrací vnořený Pmg objekt určený pořadím
GetChildCount Vrací počet vnořených Pmg objektů
GetPathName Název Pmg objektu včetně cesty tvořenou názvy nadřízených Pmg objektů
GetItemInfo Vrací speciální informace o Pmg objektu
GetPar Čtení hodnoty parametru Pmg objektu (nebo jeho rodičů)
IniDx Počáteční šířka Pmg objektu
IniDy Počáteční výška Pmg objektu
IniX Počáteční pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému objektu
IniY Počáteční pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému objektu
Items Vrací referenci na Pmg objekt
Methods Přístup k metodám projektanta tohoto objektu
MouseOn Identifikace, zda kurzor myši se nachází nad Pmg objektem
Name Název Pmg objektu
Parent Vrací referenci na nadřazený Pmg objekt
Pm Vrací Pma objektnebo na jeho podobjekt (zastaralé)
PmPanel Vrací referenci na objekt PmaPanel, ve kterém je Pmg objekt umístěn
Refresh Překreslení Pmg objektu
RemoveEvent Odregistruje funkci v zadané události
Root Vrací referenci na kořenový objekt PmgRoot
ShowMenu Otevře lokální menu Pmg objektu
ScreenX Pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k obrazovce počítače
ScreenY Pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k obrazovce počítače
ToolTip Tooltip (text) rychlé nápovědy Pmg objektu
Vars Vrací proměnnou Pmg objektu
ViewX Pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativní k objektu PmgRoot
ViewY Pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativní k objektu PmgRoot
Visible Nastaví viditelnost/neviditelnost Pmg objektu
X Pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému Pmg objektu
Y Pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému Pmg objektu
Události tohoto objektu:
onDataEditAccept Vyvolá se po změně hodnoty objektu
Události zděděné z objektu PmgObject:
onFocusIn Vyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOut Vyvolá se pokud objekt ztratí fokus
onModeChange Vyvolá se při změně módu Pmg objektu
onRefresh Vyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onStart Vyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otvírání obrazu
onStop Vyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definice metody projektanta Pmg objektu
Checkbox Vlastnosti objektu PmgWCheck.

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiWCheck -> PmgWCheck
Pm8.01.03: byl ve Web obrazu posunut o 4 pixely
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice