Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Value - vlastnost objektu PmgWCheck

Popis:
Hodnota CheckBoxu.
Syntaxe:
Boolean Value
Hodnoty:
true - Pokud je zatrženo
false - Pokud není zatrženo
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Hodnota" tohoto objektu. Pokud se do této vlastnosti zapíše a pokud je tato vlastnost napojena na datovou vazbu PP, AP, SP, OP nebo GP, pak se tato hodnota přenese i do zdroje této vazby.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCheck = pMe.Items("/Check");
var bVal = oCheck.Value;  //čtení

oCheck.Value = true;  //zápis
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice