Promotic

Value - vlastnost objektu PmgWCheck

Popis:
Hodnota CheckBoxu.
Syntaxe:
Boolean Value
Hodnoty:
true - Pokud je zatržen.
false - Pokud není zatržen.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Hodnota" tohoto objektu.
 
Pokud se do této vlastnosti zapíše a pokud tato vlastnost má datovou vazbu PP, AP, SP, OP nebo GP, pak se tato hodnota přenese i do zdroje této vazby.

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCheck = pMe.Items("/Check");

var bVal = oCheck.Value;   // Čtení z vlastnosti
oCheck.Value = true;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.