Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Value - wlaściwość obiektu PmgWCheck

Opis:
Wartość pola wyboru.
Składnia:
Boolean Value
Wołanie:
oCheck.Value = x
Wartości:
true - Jeżeli jest zaznaczone
false - Jeżeli nie jest zaznaczone
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Wartość" niniejszego obiektu. Jeżeli wykona się zapis do tej właściwości i jeżeli ta właściwość jest połączona przez powiązanie danych PP, AP, SP, OP lub GP, wtedy zapisywana wartość zostanie przeniesiona również do źródła tego powiązania.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice