Promotic

Value - właściwość obiektu PmgWCheck

Opis:
Wartość pola wyboru.
Składnia:
Boolean Value
Wartości:
true - Jeżeli jest zaznaczony.
false - Jeżeli nie jest zaznaczony.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Wartość" tego obiektu.
 
Jeżeli wykona się zapis do tej właściwości i jeżeli ta właściwość jest połączona przez powiązanie danych PP, AP, SP, OP lub GP, wtedy zapisywana wartość zostanie przeniesiona również do źródła tego powiązania.

Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCheck = pMe.Items("/Check");
var bVal = oCheck.Value;   // Odczyt z właściwości

oCheck.Value = true;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r. o.