Update cookies preferences
Promotic

Text - właściwość obiektu PmgWCheck

Opis:
Tekst opisu.
Składnia:
String Text
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Tekst" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCheck = pMe.Items("/Check");

var sText = oCheck.Text;   // Odczyt z właściwości
oCheck.Text = "text";   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.