Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Tekst - wlaściwość obiektu PmgWCheck

Opis:
Tekst opisu.
Składnia:
String Tekst
Wołanie:
oCheck.Tekst = string
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Tekst" niniejszego obiektu.

Właściwość ta działa także w Web panelach.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice