Update cookies preferences
Promotic

Text - vlastnost objektu PmgWCheck

Popis:
Popisný text.
Syntaxe:
String Text
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Text" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCheck = pMe.Items("/Check");

var sText = oCheck.Text;   // Čtení z vlastnosti
oCheck.Text = "text";   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.