Promotic

onDataEditAccept - zdarzenie obiektu PmgWCheck

Opis:
Zdarzenie jest wywołane po zmianie wartości obiektu.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmgWCheck obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
Parametr pEvent nie jest wykorzystany, ponieważ opisywane zdarzenie nie wymaga dodatkowych informacji.
Notatka:
To zdarzenie zostanie wywołane tylko jeżeli konfigurator "Sterowanie aktywne" jest zaznaczony.

Zdarzenie to działa także w Web panelach.

Do bezpośredniego powiązania pomiędzy wartością tego obiektu a zmienną w aplikacji jest prostszym zastosowanie powiązania danych w konfiguratorze "Wartość". Zastosowanie zdarzenia onDataEditAccept jest więc odpowiednie tylko dla bardziej złożonych koncepcji uzyskiwania wartości lub dla innych powodów stwierdzania zmiany.
Przykład:
Ten przykład działa również w Web panelach. Wartość nie jest przypisywana bezpośrednio do obiektu na Web serwerze lecz jest wywołana metoda projektanta w obiekcie PmaPanel. Metoda ta zostanie wywołana na serwerze i tam już można wartość przekazaną z parametru zapisać na dowolne miejsce.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.PmPanel.Methods.SetMyValue(pMe.Value);
© MICROSYS, spol. s r. o.