Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Checkbox - zakładka obiektu PmgWCheck

Opis:
Właściwości obiektu PmgWCheck.
Pozycje konfiguracji:
Kolor tłaKolor tła obiektu.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ColorItem.

CzcionkaCzcionka tekstu.
TekstTekst opisu.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Tekst.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).

Wartość

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PmgWCheck.Value.

Jeżeli wykona się zapis do tej właściwości i jeżeli ta właściwość jest połączona przez powiązanie danych PP, AP, SP, OP lub GP, wtedy zapisywana wartość zostanie przeniesiona również do źródła tego powiązania.

Wyrównanie poziomePoziome wyrównanie tekstu
Wlewo
Na środek
W prawo
Wyrównanie pionowePionowe wyrównanie tekstu
W górę
Na środek
W dół
ObwódkaTyp obwódki obiektu:
Żadna - Żadna obwódka
Linia prosta - Prosta obwódka obiektu
Statyczna - Prosta obwódka 3D obiektu
3D - Trójwymiarowa obwódka obiektu
Modalna - Modalna obwódka obiektu
WielowierszowyJeżeli jest zaznaczone, wtedy tekst może być wielowierszowy. Taki tekst można wtedy wyrównać przy pomocy konfiguratorów Wyrównanie poziome oraz Wyrównanie pionowe.
PłaskiWyświetli bez cieniowania 3D
Jak przyciskObiekt zostanie wyświetlony jako przycisk dwustanowy, przy wartości 1 wciśnięty a przy wartości 0 podniesiony.
Tekst po lewejTekst będzie umieszczony po lewej oraz po prawej będzie pole wyboru (w innym przypadku odwrotnie)
Przyciski po prawej stronie okna konfiguracji każdego Pmg obiektu:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice