Promotic

Powiązanie danych OP - Powiązanie danych z właściwością obiektu określonego wyrażeniem - okno konfiguracyjne

Opis:
Wartość powiązania danych OP jest wartość właściwości wybranego obiektu.
Konfiguratory powiązania danych:
Wyrażenie, którego rezultatem jest odniesienie do obiektuOkreśla obiekt, z którego właściwością ma zostać wytworzone powiązanie danych. Jest konieczne wprowadzić wyrażenie, którego wynikiem jest odniesienie do wymaganego obiektu.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
Nazwa właściwości obiektuNazwa właściwości wybranego obiektu. Jeżeli obiekt odnoszony przez wyrażenie w poprzednim wierszu zawiera obiekty podrzędne i dla dostępu do nich ma zdefiniowane właściwości, wtedy przy pomocy odniesienia '.' możn aodnosić się bezpośrednio do tych obiektów podrzędnych (na przykład jeżeli w tym wierszu jest Subobject.Property, wtedy powiązanie danych odnosi się do właściwości Property podobiektu Subobject obiektu odnoszonym w pierwszym wierszu).
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
Właściwość dynamicznaZaznacz tylko jeżeli obiekt może w trakcie uruchomionego runtime zostać usunięty oraz ponownie wytworzony, lub jeżeli w wierszu właściwości jest zapisane Wyrażenie.
Notatka:
To powiązanie danych działa w Web panelach. Wartości tego powiązania danych są pozyskiwane w wyniku komunikacji z Web serwerem (z aplikacją PROMOTIC). Web klient (tzn. przeglądarka internetowa) regularnie komunikuje z Web serwerem według ustawionego periodu - patrz konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Period odświeżania danych Web panela [s]".
© MICROSYS, spol. s r.o.