Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Powiązania danych Pmg obiektów

Pojęcie Powiązanie danych oznacza powiązanie konfiguratora Pmg obiektu ze zmienną. To znaczy, że na konfigurator Pmg obiektu, w którym jest zdefiniowane powiązanie danych, będzie wpływać wartość zmiennej, z którą jest powiązany. Powiązanie danych jest ustawiane w oknie konfiguracji danego Pmg obiektu oraz można go zadefiniować we wszystkich konfiguratorach, których częścią jest przycisk powiązania danych.
 
Przykład:

W środowisku deweloperskim znajduje się obiekt PmaFolder ("Kociol1") a w tym obiekcie znajduje się obiekt PmaData z pozycją danych ("Temperatura1"). Wartość tej pozycji ma być wyświetlana w panelu przy pomocy obiektu PmgString. W konfiguracji tego obiektu kliknij na przycisk powiązania danych w konfiguratorze "Wartość". Wybierz: Powiązanie danych PP - Powiązanie danych z właściwością Pma obiektu, wyszukaj obiekt PmaData, pozycję typu PmVar ("Temperatura1") i w konfiguratorze "Właściwość" wprowadź wymaganą właściwość (w tym przypadku Value).

Lista powiązań danych:
PP - Powiązanie danych z właściwością Pma obiektu Powiązanie danych z właściwością Pma obiektu
T - Powiązanie danych z obliczeniem według tabeli wartości Powiązanie danych z obliczeniem według tabeli wartości
E - Powiązanie danych z wyrażeniem ogólnym Powiązanie danych z wyrażeniem ogólnym
GP - Powiązanie danych z właściwością Pmg obiektu Powiązanie danych z właściwością Pmg obiektu
AP - Powiązanie danych ze zmienną aplikacji Powiązanie danych ze zmienną aplikacji
SP - Powiązanie danych z właściwością obiektu Pm Powiązanie danych z właściwością obiektu Pm
OP - Powiązanie danych z właściwością obiektu określonego wyrażeniem Powiązanie danych z właściwością obiektu określonego wyrażeniem
F - Powiązanie danych z formatowanym tekstem Powiązanie danych z formatowanym tekstem
S - Powiązanie danych z zawartością pliku tekstowego Powiązanie danych z zawartością pliku tekstowego
UP - Powiązanie danych z właściwością zalogowanego użytkownika Powiązanie danych z właściwością zalogowanego użytkownika
V - Powiązanie danych z wyrażeniem elementarym Powiązanie danych z wyrażeniem elementarym (przestarzałe)
LN - Powiązanie danych do obliczenia wedłu funkcji liniowej Powiązanie danych do obliczenia wedłu funkcji liniowej (przestarzałe)
VB - Powiązanie danych z wyrażeniem skryptowym Powiązanie danych z wyrażeniem skryptowym (przestarzałe)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice