Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmaFolder (Folder)

Opis:
Obiekt przedstawia folder, do którego można w drzewie Pma obiektów włożyć następny Pma obiekt. Przy pomocy tego obiektu można zatem wytwarzać przejrzystą drzewiastą strukturę obiektów. Znaczenie obiektu jest więc podobne do znaczenia, jakie w SO Windows posiada folder.
 
W obiekcie PmaFolder można wytwarzać dalsze Pma obiekty (podobnie jak w obiekcie PmaRoot).

Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.

 
Obiekt spełnia dwie podstawowe funkcje:
Pierwszą funkcja jest wytwarzanie struktury drzewiastej (dzięki temu że obiekt umożliwia w sobie wytwarzać dalsze obiekty włącznie z obiektem typu PmaFolder).
Następna funkcja to wytwarzanie interfejsu przy pomocy metod projektanta tego obiektu (patrz zakładka "Metody" oraz właściwość Methods). Metody projektanta umożliwiają wytwarzanie własnych metod danego foldera i tym samym nadać "inteligencję" folderowi.
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmaObject.
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metod projektanta obiektu

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmFolder -> PmaFolder
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice