Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmaCommMsg (Wiadomość komunikacyjna)

Opis:
Patrz: PmaCommMsg - Szczegółowy opis obiektu
 
Obiekt służy do definicji formatu i danych jednej wiadomości komunikacyjnej.
 
W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.

Obiekt PmaCommMsg można ulokować wyłącznie w obiekcie PmaComm (jeżeli dany protokół wspiera stosowanie obiektu PmaCommMsg). W obiekcie PmaComm może się znajdować więcej obiektów PmaCommMsg.

Obiekt ten dodaje zmienne do obliczenia wielkości aplikacji, co następnie ma wpływ na typ podstawowej licencji runtime (patrz: Cennik systemu PROMOTIC ).

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmaObject.
Właściwości i metody:
AutoRunEnabled Zezwolenie/zakaz transmisji automatycznej
AutoRunPeriod Period transmisji automatycznej
GetCount Zwraca ilość transmisji
GetReady Stwierdzi, czy obiekt PmaCommMsg jest gotowy do transmisji danych
LastErr Wartość błędu (error) ostatniej transmisji wiadomości komunikacyjnej
LastTextErr Tekstowy opis błędu ostatniej transmisji wiadomości komunikacyjnej
ReadVars Dostęp do zmiennych w karcie "Dane-odbiór"
Run Polecenie wykonania transmisji wiadomości (tylko dla wiadomości typu Master)
WriteVars Dostęp do zmiennych w karcie "Dane-wysłanie"
Zdarzenia:
onBeginOfTransfer Jest wywołane zawsze przed początkiem tramisji wiadomości typu Master.
onDataReceive Jest wywołane po pomyślnym odbiorze danych
onEndOfTransfer Jest wywołane po transmisji całej wiadomości
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Parametry Definicja parametrów wiadomości komunikacyjnej
Dane-wysłanie Lista zmiennych do wysyłania
Dane-odbiór Lista zmiennych do odczytu
Powiązane podobiekty:
PmVar(Zmienna) Obiekt przedstawia jedną zmienną obiektu

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmCommMsg -> PmaCommMsg
Pm8.00.07: Nowe konfiguratory Transmituj automatycznie oraz Period transmisji [ms]. Do komunikacji przy pomocy tego obiektu obecnie w zwykłych przypadkach nie potrzebne wywołać metodę Run w czasomierze.
Pm8.00.01: Nowy konfigurator "Transmituj automatycznie" oraz nowe zdarzenie onBeginOfTransfer umożliwia uprościć uruchamianie periodycznych powiadomień Master.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice