Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmaNumberLim (Limit)

Opis:
Pilnowanie limitu wartości w obiekcie nadrzędnym PmaNumber.

Obiekt ten jest przestarzały (lecz funkcjonalny) oraz do wytwarzania alarmów stosowniejszym jest zastosowanie Rozszerzenia danych zdefiniowanych w pozycjach danych obiektu PmaData.

 
W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.

Obiekt PmaNumberLim można stworzyć w obiekcie PmaNumber. W obiekcie PmaNumber może znajdować sie więcej obiektów PmaNumberLim.

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmaObject.
Właściwości i metody:
AlarmEnabled Zezwolenie/zakaz automatycznej aktywacji alarmu
AlarmSound Typ dźwięku alarmu
Limit Wartość limitu
Zdarzenia:
onLimAction Jest wywołane po spełnieniu warunków na jego wywołanie
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Limit Definicja warunków powstania alarmu

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmNumberLim -> PmaNumberLim
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice